Aktualizacja oprogramowania dla DJI Phantom 4 Pro V2.0

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Phantom 4 Pro V2.0, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu drona. 

  • Data: 24.10.2018
  • Wersja oprogramowania sprzętowego: v01.00.22.00
  • Wersja oprogramowania aparatury sterującej Phantom 4 Pro V2.0.: v01.00.22.00
  • Wersja oprogramowania aparatury sterującej Phantom 4 Pro+ V2.0.: v01.00.01.00
  • Wersja aplikacji DJI GO 4 (iOS): v4.3.3
  • Wersja aplikacji DJI GO 4 (Android): v4.3.2

Co nowego?

  • Zoptymalizowano czułość prawego drążka aparatury sterującej podczas regulacji parametrów kamery.
  • Naprawiono błąd, w wyniku którego po ponownym uruchomieniu, aparatura sterująca automatycznie przestawiała się na tryb 2, nawet jeśli wcześniej była ustawiona w innym trybie.

Uwagi:

  • Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można powrócić do poprzedniej wersji. Po zakończeniu aktualizacji należy ponownie uruchomić drona i aparaturę sterującą
  • Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, zrestartuj drona, aparaturę sterującą i aplikację, a następnie spróbuj ponownie dokonać aktualizacji.

Jak zaktualizować DJI Phantom 4 Pro V2.0

pixel