Aktualizacja oprogramowania dla DJI Phantom 4 RTK (07.05.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Phantom 4 RTK, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu drona. 

 • Data: 07.05.2019
 • Wersja oprogramowania sprzętowego: v02.01.0009
 • Wersja oprogramowania aparatury sterującej: v02.01.0009
 • Wersja aplikacji DJI GS RTK: v2.0.4
 • Wersja aplikacji DJI Assistant 2 Phantom: v2.0.7
 • Wersja aplikacji DJI Assistant 2 MG: v2.0.13

Co nowego?

  • Dodano tryb 3D Photogrammetry (Multi-oriented). Po zaplanowaniu obszaru pracy, wygenerowane trasy przelotu drona będą zawierać jedną trasę niezbędną do utworzenia ortofotomapy (orthographic) i cztery trasy ze zdjęciami lotniczymi o nachylonej orientacji (oblique).
  • Dodano tryb Terrain Awareness Mode. Aby zaplanować zadanie typu Terrain Awareness, należy utworzyć folder w ścieżce DJI\DSM w katalogu głównym na karcie pamięci microSD, umieścić w utworzonym folderze pliki .tif i .tfw, a następnie zaimportować pliki do aplikacji. Po zaplanowaniu trasy przelotu w obszarze zgodnym z tym, który określony jest w zaimportowanych plikach, dron będzie uwzględniał ukształtowanie terenu podczas wykonywania misji.
  • Dodano powiadomienie o nieprawidłowym poziomie naładowania akumulatora. W momencie wykrycia nieprawidłowości, aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat i zostanie uruchomiona procedura RTH.
  • Zoptymalizowano planowanie tras przelotu dla operacji w trybie Linear Flight. Dodano funkcję "Flight route generated along center line" w ustawieniach, dzięki czemu można określić, czy wygenerowana trasa przelotu powinna odnosić się do środkowej linii w trakcie planowania operacji.
  • Naprawiono problem, który skutkował wolnym wczytywaniem się listy zadań.
  • Naprawiono sporadyczny problem, który powodował drgania podglądu z kamery podczas procedury powrotu RTH.
  • Naprawiono problem, który powodował że wersja oprogramowania aparatury sterującej MG-1P i Phantom 4 RTK nie były ze sobą kompatybilne.

Uwagi:

 • Aktualizacja zawiera także oprogramowanie inteligentnego akumulatora. Jeśli posiadasz kilka akumulatorów, uruchom aktualizację na każdym z nich.
 • Przywrócenie starszej wersji oprogramowania aparatury sterującej po tej aktualizacji będzie niemożliwe.
 • Aktualizacja oprogramowania może zająć sporo czasu. Pod żadnym pozorem nie wyłączaj drona, który jest w trakcie przeprowadzania aktualizacji.
 • Upewnij się, że aktualizacja została przeprowadzona na dronie oraz aparaturze sterującej. W przeciwnym wypadku urządzenia nie uzyskają wzajemnego połączenia.
 • Nie zaleca się używania tej wersji oprogramowania z GS Pro v1.2.0 lub starszą. W przeciwnym wypadku niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.
pixel