Aktualizacja oprogramowania dla DJI Ronin-S (19.07.2018)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Ronin-S, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu stabilizatora.

 • Data: 2018.07.19
 • Wersja oprogramowania sprzętowego: v 1.3.0.20
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie iOS: v 1.1.2
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie Android: v 1.1.2
 • Wersja DJI Pro Assistant (PC): v 2.0.0
 • Wersja DJI Pro Assistant (Mac): v 2.0.0
 • Instrukcja obsługi: v 1.0

Co nowego?

 • Dodano obsługę ciągłego wspomagania i funkcję automatycznego wyzwalania ostrości dla Nikon D5 z obsługiwanymi obiektywami NIKKOR. Naciśnij do połowy przycisk sterowania kamerą gimbala, aby użyć autofokusa.
 • Dodano funkcję przechwytywania zdjęć i sterowania startem/stopniem wideo dla Panasonic GH3/GH4 za pomocą opcjonalnego kabla sterującego RSS dla Panasonic (RSS-P). 
 • Dodano możliwość wyboru typu kamery w aplikacji Ronin App (wersja musi być wersją 1.1.2 lub nowszą) w celu zwiększenia stabilności sterowania migawką kamery podczas korzystania z podczerwieni. Przejdź do aplikacji Ronin App->Create->Camera Control, aby wybrać typ kamery w przypadku korzystania z kabla RSS-IR. 
 • Zoptymalizowano MotionLapse.
 • Poprawiono stabilność i jakość obrazu podczas wykonywania zdjęć z długim naświetlaniem w trybie Timelapse i Motionlapse. Gimbal nie wyjdzie z tych trybów, gdy gimbal zostanie zakłócony, ale pojawi się komunikat w aplikacji Ronin.
 • Naprawiono problem niewielkiego zacinania się, podczas szybkiego obracania się gimbala 
 • Naprawiono problem, w którym prawidłowy wynik nie był wyświetlany podczas korzystania z testu wyważenia dla osi obrotu. Podczas przeprowadzania testu wyważenia należy przechylić urządzenie na bok, aby Ronin-S mogło poprawnie obliczyć wynik testu.

 Uwagi

 • Upewnij się, że aplikacja Ronin jest najnowszą wersją podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 • Pozostaw urządzenie Ronin-S wyłączone i zaktualizuj oprogramowanie za pośrednictwem asystenta DJI Pro Ronin, podłączając port USB -C urządzenia Ronin-S do komputera. Następnie przystąp do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie odłączaj gimbala od komputera podczas aktualizacji.
 • Po zakończeniu aktualizacji odłącz kabel USB-C od urządzenia Ronin-S, a następnie włącz gimbal.
 • Jeśli urządzenie Ronin-S jest włączone podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego i podłączona jest kamera, należy zabezpieczyć kamerę i obiektyw przed kolizją, ponieważ podczas aktualizacji silniki zostaną wyłączone.
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, należy ponownie uruchomić urządzenie Ronin-S i spróbować ponownie.
 • Można powrócić do poprzedniej wersji oprogramowania sprzętowego. 
 • Ustawiając przedział czasu dla Motionlapse, należy zawsze dodawać co najmniej jedną sekundę do czasu ekspozycji, aby umożliwić ruch gimbala.

pixel