Aktualizacja oprogramowania dla DJI Ronin-S (30.08.2018)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Ronin-S, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu stabilizatora.

 • Data: 2018.08.30
 • Wersja oprogramowania sprzętowego: v 1.4.0.30
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie iOS: v 1.1.4
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie Android: v 1.1.4
 • Wersja DJI Pro Assistant (PC): v 2.0.0
 • Wersja DJI Pro Assistant (Mac): v 2.0.0
 • Instrukcja obsługi: v 1.2

Co nowego?

 • Dodano sygnał alarmowy w przypadku zablokowania silnika gimbala. Gimbal zatrzyma silniki, jeśli problem z blokadą będzie się utrzymywać przez ponad 30 sekund.
 • Dodano automatyczną przerwę w pracy silnika w rzadkich przypadkach, gdy gimbal traci dane orientacyjne.
 • Dodano ciągłe wyzwalanie automatycznej ostrości, gdy przycisk sterowania kamery jest wciśnięty do połowy.
 • Poprawiono algorytm opóźnienia pomiędzy naciśnięciem przycisku sterowania kamerą do połowy i w całości, aby uniknąć problemu z ustawieniem ostrości.
 • Ulepszone profile dla SmoothTrack, zapewniające płynniejszy materiał filmowy. 

Smoth Track Ronin-S

 • Naprawiono problem polegający na tym, że oś roll nie utrzymuje położenia, gdy oś roll gimbala jest ręcznie przesuwana o 180° do tyłu.
 • Naprawiono problem wibracji gimbala podczas obrotu w prawo, aby przełączyć się z trybu pionowego do trybu podwieszenia.
 • Poprawiono algorytm testu wyważenia dla osi roll. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, należy przechylić gimbal na bok, gdy przeprowadzany jest test wyważenia.
 • Naprawiono rzadki problem, który występował w przypadku awarii systemu gimbala po sześciokrotnym szybkim naciśnięciu przycisku M.

Uwagi:

 • Upewnij się, że aplikacja Ronin jest najnowszą wersją podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 • Pozostaw urządzenie Ronin-S wyłączone i zaktualizuj oprogramowanie za pośrednictwem asystenta DJI Pro Ronin, podłączając port USB -C urządzenia Ronin-S do komputera. Następnie przystąp do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie odłączaj gimbala od komputera podczas aktualizacji.
 • Po zakończeniu aktualizacji odłącz kabel USB-C od urządzenia Ronin-S, a następnie włącz gimbal.
 • Jeśli urządzenie Ronin-S jest włączone podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego i podłączona jest kamera, należy zabezpieczyć kamerę i obiektyw przed uszkodzeniem, ponieważ podczas aktualizacji silniki zostaną wyłączone.
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, należy ponownie uruchomić urządzenie Ronin-S i spróbować ponownie.
 • Należy pamiętać, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zresetować różne ustawienia profilu. 
 • Ustawiając przedział czasu dla Motionlapse, należy zawsze dodawać co najmniej jedną sekundę do czasu ekspozycji, aby umożliwić ruch gimbala.

pixel