Aktualizacja oprogramowania dla systemu DJI FPV (01.11.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla systemu DJI FPV, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu urządzenia.

 • Data: 01.11.2019

 • Wersja oprogramowania sprzętowego DJI FPV Air Unit: v01.00.01.00

 • Wersja oprogramowania sprzętowego DJI FPV Goggles: v01.00.01.00

 • Wersja oprogramowania sprzętowego DJI FPV Remote Controller: v01.00.01.00

 • Wersja oprogramowania DJI Assistant 2 (DJI FPV Series): v2.0.0

Co nowego:

 • Dodano opcję Auto do trybu Focus. Jeśli opcja Auto jest aktywna, tryb Focus zostanie włączony lub wyłączony w zależności od sceny.

 • Dodano wartości 200 mw i 500 mw podczas wyboru maksymalnego limitu mocy dla transmisji wideo. Upewnij się, że limit ten dostosowany jest do lokalnych regulacji prawnych.

 • Dodano linie kadrujące. Jeśli do drona przypięta jest kamera DJI Osmo Action, rozmiar i pozycja tych linii może zostać dostosowana, tak żeby widok z kamery był zgodny z liniami wyświetlonymi na DJI FPV Goggles.

 • Dodano możliwość zapisania informacji, które wyświetlają się na ekranie, jako plik z napisami, podczas nagrywania z wykorzystaniem DJI FPV Goggles.

 • Dodano wygaszacz ekranu dla DJI FPV Goggles.

 • Zmieniono DJI HDL na Sbus Baud Fast w opcji Protocol w Device Info w ustawieniach.

 • Zoptymalizowano tekst wyświetlany w wielu językach.

 • Zoptymalizowano podgląd analogowej transmisji wideo AV IN. Dodano możliwość dostosowania rozmiaru i pozycji obrazu.

 • Dodano powiadomienie o błędzie karty microSD. Komunikat “SD SLOW” wyświetli się, kiedy nagrywanie zostanie wstrzymane z powodu zbyt niskiej prędkości zapisu na karcie.

 • Poprawiono błąd: karta microSD mogła być sformatowana podczas nagrywania.

 • Poprawiono błąd: Nagrywanie odbywało się tylko w DJI FPV Air Unit, kiedy skonfigurowane było jednoczesne nagrywanie na DJI FPV Air Unit i DJI FPV Goggles.

 • Poprawiono błąd: UI zawieszało się podczas odtwarzania.

 • Poprawiono błąd: Problem z zapisem podczas nagrywania powodował, że ekran się rozmywał lub zawieszał.

 • Poprawiono błąd: W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dostrajania i debuggowania, DJI FPV Air Unit wysyłał komendę uzbrojenia lub rozbrojenia silników drona, podczas wejścia lub wyjścia z ustawień RC na DJI FPV Goggles, lub podczas podłączania, lub odłączania portu USB-C jednostki DJI FPV Air Unit . Betaflight Configurator również posiada podobne opcje jak jednostka DJI FPV Air Unit. Kiedy zarówno Betaflight Configurator, jak i DJI FPV Air Unit były podłączone do DJI FPV Remote Controller i zostały użyte jednocześnie, zabezpieczenie uzbrojenia lub rozbrojenia silników drona mogło zostać przypadkowo wyłączone. W celu zapobiegania tego rodzaju wypadkom DJI Air Unit nie wysyła już komendy wyłączającej to zabezpieczenie. Betaflight oceni czy dodać ID klienta do przyszłych wersji oprogramowania dla aparatury, żeby poprawić bezpieczeństwo. 

 Uwagi:

 • Uruchom ponownie DJI FPV Air Unit, DJI FPV Goggles oraz DJI FPV Remote Controller, kiedy proces aktualizacji dobiegnie końca.

 • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe DJI FPV Air Unit, DJI FPV Goggles oraz DJI FPV Remote Controller, jest w tej samej wersji. Sprawdź wersję oprogramowania, wchodząc w Settings > Device Info i następnie Device Info w DJI FPV Goggles.

 • Jeśli aktualizacja oprogramowania się nie powiodła, uruchom ponownie urządzenie oraz aplikację DJI Assistant 2 (DJI FPV Series) i spróbuj ponownie.

 • Uruchom ponownie DJI FPV Air Unit po ustanowieniu protokołu połączenia pomiędzy DJI FPV Air Unit oraz DJI FPV Remote Controller.

pixel