Aktualizacja oprogramowania dla systemu DJI Smart Controller- wsparcie dla DJI Phantom 4 Pro v2.0

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla aparatury DJI Smart Controller wprowadzająca wsparcie dla drona DJI Phantom 4 Pro v2.0

Data:  2020.04.26

Wersja oprogramowania aparatury Smart Controller: v01.00.0700

Wersja aplikacji DJI GO 4: v4.3.36

Wersja aplikacji DJI Pilot: v1.7.2

Wersja aplikacji DJI Assistant 2: For Mavic v2.0.10

Co nowego?

  • Dodano wsparcie dla drona DJI Phantom 4 Pro v2.0. Można go dodać i zarządzać w zakładce “Aircraft Management”
  • Wprowadzono możliwość przesyłania obrazu HDMI na żywo poprzez łączenie gogli do aparatury Smart Controller (v01.00.07.00 lub nowsza). Dzięki połączeniu gogli z aparaturą za pomocą kabla USB-C użytkownik może wyświetlić podgląd z kamery na ekranie aparatury Smart Controller, a następnie może przesłać obraz na żywo za pośrednictwem kabla HDMI do innych odbiorników. 
  • Zoptymalizowano interfejs aparatury Smart Controller

Uwagi:

  • By zapewnić optymalne działanie, zaleca się zaktualizować Smart Controller do najnowszej wersji oprogramowania
  • Smart Controller z wersją oprogramowania v01.00.4.75  lub wcześniejszą, należy zaktualizować za pomocą DJI Assistant 2. Pobierz najnowszą wersję DJI Assistant 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w sekcji System Update. DJI Assistant 2 pobierz ze strony: https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads.
  • Skontaktuj się z DJI Support jeśli aktualizacja się nie powiedzie.
  • Funkcja SkyTalk wymaga połączenia z internetem.

pixel