Aktualizacja oprogramowania do DJI Mavic Mini (31.12.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania do DJI Mavic Mini, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu urządzenia.
 • Data: 31.12.2019
 • Wersja oprogramowania sprzętowego drona: v01.00.0400
 • Wersja oprogramowania sprzętowego aparatury sterującej: v01.00.0400
 • Wersja aplikacji DJI Fly iOS: V1.0.4
 • Wersja aplikacji DJI Fly Android: V1.0.4

Co nowego:

 • Dodano możliwość odblokowania stref GEO (wymaga aplikacji DJI Fly 1.0.4 lub nowszej).
 • Dodano zabezpieczenie, które uniemożliwia wystartowanie dronem, gdy sygnał GPS jest słaby (GPS <8) i oświetlenie otoczenia nie jest wystarczające. Ta funkcja może zostać wyłączona ręcznie (wymaga aplikacji DJI Fly 1.0.4 lub nowszej).
 • Dodano wymóg kalibracji kompasu przed startem, kiedy oświetlenie otoczenia nie jest wystarczające i na pracę kompasu wpływają zakłócenia.
 • Dostosowano wysokość i odległość lotu w trybie Payload.
 • Dodano komunikat ostrzegawczy dotyczący cykli akumulatorów.
 • Zmniejszono głośność pracy podczas automatycznej diagnostyki drona wykonywanej po jego uruchomieniu.
 • Poprawiono problem dotyczący nieprawidłowego parowania w niektórych regionach.

Uwaga:

 • Miej na uwadze, że aktualizacja może zresetować ustawienia kontrolera lotu w aplikacji, takie jak wysokość RTH oraz maksymalny dystans lotu do ustawień fabrycznych. Przed aktualizacją zanotuj swoje preferowane ustawienia i ponownie ustaw je po przeprowadzeniu aktualizacji.
 • Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, uruchom ponownie drona, aparaturę sterującą oraz aplikację DJI Fly lub DJI Assistant 2 for Mavic i spróbuj ponownie.

Jak zaktualizować:

pixel