DJI przedstawia technologie „Drone License Plate” oraz quiz o wiedzy pilotażu dronów

Nowe systemy bezpieczeństwa i ochrony pomogą zintegrować drony w amerykańskiej przestrzeni powietrznej

25 października 2017 r. DJI, światowy lider rynku dronów cywilnych i powietrznej technologii filmowej, przedstawił dwa nowe i ważne systemy opracowane w celu zapewnienia, że drony pozostaną bezpieczną i wpływową częścią przestrzeni powietrznej w Ameryce.

Nowy system AeroScope firmy DJI działa jak "elektroniczna tablica rejestracyjna dronów" i zapewnia niezawodny sposób identyfikacji i monitorowania dronów w powietrzu. Nowy Quiz DJI pomaga zagwarantować nowym pilotom zrozumienie bezpiecznych zasad lotu wymagając od nich zdania testu bezpieczeństwa, zanim wzniosą drona w powietrze.

DJI zaprezentował nowy system w Waszyngtonie, aby podkreślić w jaki sposób przemysł, rząd amerykański oraz piloci dronów mogą współpracować w celu rozwiązania kwestii związanych z bezpieczeństwem i prywatnością, czyli w dziedzinach, w których drony budziły wątpliwości. Zespół ekspertów reprezentujących Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), operatorzy portów lotniczych oraz pozostali specjaliści ds. Bezpieczeństwa omawiali strategię współpracy w zakresie radzenia sobie z nowymi obawami oraz wątpliwościami spowodowanymi przez powszechne użycie dronów, pozwalając społeczeństwu czerpać w pełni korzyści z tej technologii.

"Dziś w Stanach Zjednoczonych jest ponad dwukrotnie więcej dronów niż tradycyjnych obiektów latających i uważamy, że technologia wraz z edukacją są najlepszym narzędziem do utrzymania i poprawy ich bezpieczeństwa, ponieważ ich liczba wciąż rośnie" - powiedział Brendan Schulman, wiceprezes DJI ds. Polityki i Regulacji Prawnych. "Nowe rozwiązania DJI wprowadzają pokładaną w nich wiarę w życie, dając władzom nową możliwość identyfikacji dronów we wszystkich lokalizacjach i zapewnienia operatorom dronów wszystkich możliwych informacji, aby zrozumieli w jaki sposób latać bezpiecznie. Cieszymy się, że uruchomiliśmy nowy system, który sprawi że drony będą funkcjonować lepiej dla każdej ze stron".

Wszystkie działania firmy DJI mają prowadzić do poprawy bezpieczeństwa i opracowania innowacyjnych systemów w porozumieniu z organami nadzoru i innymi urzędnikami rządowymi. Zamiast polegać wyłącznie na regulacjach prawnych, ten wspólny dialog ma zachęcić do szybkiego przyjęcia korzystnych technologii bezpieczeństwa dla każdego.

AeroScope

DJI AeroScope korzysta z transmisji radiowej pomiędzy dronem a aparaturą operatora, aby umożliwić władzom jak najszybsze reagowanie na działania dronów latających w miejscach szczególnie wrażliwych, takich jak porty lotnicze, więzienia oraz inne obszary, w których zgłaszano skargi. Drony mogą przekazywać lokalizację, wysokość, prędkość, kierunek, miejsce startu, lokalizację operatora i identyfikator (numer rejestracyjny lub numer seryjny) do każdego odbiornika AeroScope w zakresie radiowym.

"AeroScope ma na celu zaspokojenie potrzeb władz w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i prywatności, przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób i firm, które używają dronów" - powiedział Schulman. "Rozwiązanie DJI dostarcza władzom niezbędnych informacji, jednocześnie sprawiając, że dane lotu są zbierane z niewielkiej liczby lotów - tylko tych, które mogą budzić zastrzeżenia. Przeważająca liczba lotów jest bezpieczna, odpowiedzialna i bezproblemowa, a my wierzymy, że nie ma powodu, aby były one śledzone w sposób całkowity i rejestrowane w całym kraju. Chcemy również mieć pewność, że rozwiązania zdalnej identyfikacji nie są uciążliwe ani kosztowne dla naszych klientów".

Strumień przekazu danych działa jak elektroniczna tablica rejestracyjna dronów, a informacje w czasie rzeczywistym są wyświetlane w odbiorniku AeroScope. Ta funkcja jest kompatybilna z większością dronów DJI, które przeważają na rynku oraz może współpracować z urządzeniami innych producentów bez jakichkolwiek modyfikacji sprzętu. Władze mogą wykorzystać te informacje do wykrycia obecności drona, określenia, które z nich zasługują na dalsze zainteresowanie, a także pomogą zbadać zachowanie drona, który budzi obawy. AeroScope jest dostępny zarówno na witrynie internetowej, jak i w wersji przenośnej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z aeroscope@dji.com.

Quiz wiedzy

Władze lotnictwa na całym świecie zgadzają się, że edukacja operatorów dronów jest najlepszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa. DJI odpowiedziało na to, dostarczając wiedzę w zakresie bezpieczeństwa bezpośrednio użytkownikom. Nowy Quiz wiedzy wymaga od pilotów, aby prawidłowo odpowiedzieli na szereg podstawowych pytań dotyczących bezpiecznego używania dronów przed ich pierwszym lotem. Pytania pojawiają się w DJI GO 4, głównej aplikacji do obsługi DJI, która działa na smartfonach i tabletach podłączonych do aparatury sterującej.

"Dowody potwierdzają, że zdecydowana większość operatorów dronów latała w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Dzieje się tak częściowo dzięki solidnemu wysiłkowi edukacyjnemu prowadzonemu przez władze lotnicze, producentów dronów i grup branżowych", powiedział Jon Resnick, kierownik ds. polityki DJI. "DJI postrzega Quiz wiedzy jako część wkładu w edukację, pomagając operatorom dronów poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jesteśmy wdzięczni, że współpracowaliśmy z FAA w opracowywaniu pytań do quizu, aby piloci mogli latać w sposób bezpieczny".

Podczas wdrożenia quizu w Stanach Zjednoczonych wszyscy piloci DJI otrzymają listę dziewięciu pytań i muszą poprawnie odpowiedzieć na wszystkie z nich, aby móc latać. Piloci mogą kontynuować odpowiadanie na nowe pytania, dopóki nie odpowiedzą pomyślnie na wszystkie. Quiz wiedzy będzie początkowo dostępny w USA w aktualizacji do aplikacji DJI GO 4 pod koniec października. W niedalekiej przyszłości projekt zostanie rozszerzony dla innych krajów, wykorzystując pytania dostosowane do zasad i wytycznych w każdym kraju.

Demonstracja "Drone Licence Plate" była ostatnim krokiem w przedsięwzięciu firmy DJI związanym z poprawą bezpieczeństwa oraz rozwiązaniami technologicznymi i edukacyjnymi:

W 2014 r. DJI stworzył innowacyjny system "geofencing" dla swoich dronów, używając położenia GPS do ostrzegania lub ograniczania nieautoryzowanych lotów przy lotnisku lub w miejscach, które stwarzają szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa lotniczego.

W 2016 r. DJI uaktualniło oprogramowanie "geofencing", obejmujące możliwość aktualizacji na żywo tymczasowych ograniczeń lotów FAA i innych zmieniających się wydarzeń niebezpiecznych, takich jak np. pożary, a także dodanie pewnej elastyczności pilotom dronów z uprawnieniami do działania w tych miejscach.

DJI zbudował automatyczne ograniczenia wysokości w swoich aplikacjach, aby zapewnić pilotom odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w czasie lotu na dopuszczalnych wysokościach. DJI opracowało systemy wykrywania i unikania przeszkód w najnowszych modelach dronów, które wykorzystują czujniki do identyfikowania przeszkód, aby zatrzymać drona przed zderzeniem lub spowodować lot wokół tych przeszkód.

DJI stworzyło systemy powrotu do domu (RTH), które automatycznie kierują drona z powrotem do punktu startu, w przypadku gdy jest niewystarczający poziom naładowania akumulatora lub podczas utraty połączenia z kontrolerem.

DJI wymyśliło inteligentne systemy akumulatorów w celu monitorowania dostępnej energii akumulatora oraz temperatury w czasie rzeczywistym. Wszystko to, aby utrzymać żywotność akumulatora oraz otrzymywać ostrzeżenia o potencjalnych nieprawidłowościach przed lotem.

Drony DJI są wyposażone w symulator lotu wraz z oprogramowaniem, dzięki czemu nowi użytkownicy mogą ćwiczyć latanie na ekranie przed przejściem do rzeczywistości.

DJI wdrożył standardową technologię lotniczą ADS-B, instalując odbiorniki w swoich platformach serii M200, dając pilotom dronów ostrzeżenie o pobliskich tradycyjnych statkach powietrznych wyposażonych w nadajniki ADS-B. Firma DJI zobowiązała się do zainstalowania odbiorników ADS-B w kolejnych swoich produktach.

pixel