DJI zachęca swoich klientów do zaakceptowania nowych przepisów UE dotyczących dronów

DJI zachęca swoich klientów do zaakceptowania nowych przepisów UE dotyczących dronów

Zharmonizowane przepisy pozwolą usprawnić operacje w większości krajów w Europie

Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące dronów ustalone przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) weszło w życie 31 grudnia 2020. Jest ono stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinie oraz na Islandii. Omawiane regulacje po raz pierwszy w historii przewidują zharmonizowanie przepisów dla większości krajów europejskich i pozwolą pilotom dronów operować bezzałogowcami na różnych terytoriach przy zachowaniu wszędzie tych samych warunków - niezależnie od tego, czy są to jednostki rekreacyjne, czy komercyjne. To umożliwi efektywne zwiększenie bezpieczeństwa lotu, ułatwienie procedur uzyskiwania zgody na użytkowanie drona, uproszczenie reguł obowiązujących w przypadku zastosowań prywatnych i biznesowych, ulepszenie doświadczenia użytkownika, a także wspieranie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw.

- Z radością witamy nowe europejskie rozporządzenie, jako że usprawnia ono wiele procesów i pozwala klientom DJI podróżować między państwami bez obaw o zróżnicowane w zależności od danego obszaru regulacje - mówi Christian Struwe, Dyrektor ds. Polityki Publicznej w DJI EMEA. - Osiągnięcie równowagi między potrzebą harmonizacji przepisów dotyczących bezpiecznego użytkowania technologii dronowej a umożliwieniem naszym klientom swobodnego czerpania korzyści z jej rosnącego potencjału zawsze miało priorytetowe znaczenie dla DJI w Europie.

Nowe rozporządzenie wyróżnia 3 kategorie - niskiego, średniego i wysokiego ryzyka. Każda z nich przewiduje inne wymagania dla dronów oraz ich operatorów. Najpowszechniej używana będzie Kategoria Otwarta (niskiego ryzyka). Związany z nią tak zwany proces oznaczania CE (Conformité Européenne/European Conformity) pozwoli zapewnić, że sprzedawane w Europie produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jako dodatek do już istniejących oznaczeń, nowa klasa etykiety identyfikacyjnej CE stworzona z myślą o dronach zdefiniuje między innymi, które rodzaje bezzałogowców (kategoryzowane według wagi) będą mogły latać w określonych środowiskach (nad głowami ludzi - środowisko A1, w pobliżu ludzi - środowisko A2 lub z dala od ludzi - środowisko A3).

Rozporządzenie przewiduje też 2-letni okres przejściowy trwający do 1 stycznia 2023. W tym czasie klienci DJI, którzy posiadają zakupione przed 1 stycznia 2021 drony bez oznaczenia CE, będą mogli latać w tak zwanej Ograniczonej Kategorii Otwartej - jedynie z nieznacznymi zastrzeżeniami. W podobnych przypadkach zastosowanie będą miały następujące zasady:

Od 1 stycznia 2023 drony DJI pozbawione etykiety CE będą mogły latać jedynie w Ograniczonej Kategorii Otwartej A1 (jeśli ważą mniej niż 250 g) lub A3 (pomiędzy 250 g a 25 kg), a także w Kategorii Specjalnej.

Zasady obowiązujące klientów, którzy po 1 stycznia 2021 kupią drony z etykietami CE, można znaleźć tutaj.[2]

Mimo że nowe rozporządzenie wchodzi w życie 31 grudnia 2020, niektóre państwa wprowadzą je w jego pełnym kształcie nieco później niż inne. Dlatego tak ważne jest, aby operatorzy dronów sprawdzali szczegółowe przepisy obowiązujące na terenie danego kraju, konsultując się z lokalnymi władzami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub stronę internetową EASA


[1] Szczegółowe informacje dotyczące wagi określonych dronów znajdziesz na stronach produktów na  https://dji-ars.pl/.

[2] Szczegóły dotyczące standardów nowej klasy CE są nadal ustalane. DJI aktywnie współpracuje z władzami oraz jednostkami notyfikowanymi w celu określenia, które modele dronów będą mogły otrzymać etykiety identyfikacyjne. DJI poinformuje swoich klientów, które produkty zakwalifikowały się do ich uzyskania, kiedy standardy zostaną ostatecznie ustalone (data do potwierdzenia).

pixel