DJI zwiększa elastyczność Geofencing dla operatorów dronów przemysłowych

17 lipca 2018 r. - DJI, światowy lider w dziedzinie dronów i technologii obrazowania z powietrza, zwiększa swoje pole działania w zakresie dronów przemysłowych, wprowadzając nowe udoskonalenia do systemu Geofencing’u.

Profesjonalni operatorzy dronów z uprawnieniami do wykonywania lotów w miejscach zastrzeżonych mogą teraz skorzystać z usprawnionego procesu, umożliwiającego otrzymanie kodu odblokowującego w ciągu 30 minut.

System Geofencing DJI wykorzystuje GPS i inne systemy satelitarne, aby automatycznie zapobiegać wykonywania lotów dronów w pobliżu miejsc takich jak np. lotniska, elektrownie jądrowe i więzienia. Ulepszenia te zostały starannie opracowane, aby pomóc w rozszerzeniu korzystnych zastosowań dronów na obszarach, które zostały ograniczone w systemie Goe DJI. W czasie, gdy obszary te zostają ograniczone dla okazjonalnych operatorów, zespół DJI będzie działał, w celu szybszego rozpatrywania wniosków i udostępniania kodów odblokowujących.

„DJI rozpatruje większość wniosków w ciągu 30 minut, choć wnioski związane z nietypowymi okolicznościami lub wymagające dodatkowej dokumentacji mogą wymagać dodatkowego czasu” mówi Michael Perry, dyrektor zarządzający DJI w Ameryce Północnej.

„Ułatwiając uprawnionym operatorom sterowanie dronem w obszarach zastrzeżonych , DJI po raz kolejny pokazuje, dlaczego profesjonalni operatorzy dronów wybierają nasze usługi/produkty do wykonywania najważniejszych zadań”.

Profesjonalni operatorzy mogą ubiegać się o odblokowanie możliwości wykonywania lotu w strefach zastrzeżonych na stronie www.dji.com/flysafe/custom-unlock. Ta strona umożliwia operatorom łatwe wprowadzanie informacji na temat ich drona, a także zezwoleń dostarczonych przez organy kontrolne, w miejscach, w których chcą latać.

system Geofencing

Użytkownicy dronów przemysłowych mogą po raz pierwszy uwzględnić wiele dronów w jednym wniosku odblokowania.

„DJI po raz pierwszy wdrożyło Geofencing w 2013 roku, a obecnie jest to ważne narzędzie pomagające klientom w podejmowaniu przemyślanych decyzji dotyczących lotów. Jednocześnie Geofencing rozwiązujące uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa poprzez zapobieganie wykonywania lotów bez zezwolenia w miejscach zastrzeżonych" mówi Brendan Schulman, wiceprezes ds. polityki i kwestii prawnych w DJI.

"Wspomniane usprawnienia pokazują stałe zaangażowanie firmy DJI jako lidera branży. Ulepszanie funkcji bezpieczeństwa, które zostały wdrożone wiele lat temu, zapewniają korzystne rozwiązania w zakresie naszych technologii".

pixel