Nowe przepisy wykonywania lotów

Dnia 17.01.2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Nowe przepisy wejdą w życie 31 stycznia 2019 r.

Co nowego? Oto najważniejsze zmiany:

  • Umożliwiono wykonywania lotów FPV dronem do 2 kg bez obecności dodatkowego "obserwatora"
  • Do ubiegania się o wydanie świadectwa kwalifikacji zniesiono konieczność posiadania badań lotniczo-lekarskich i zdawania egzaminów państwowych (Egzaminy będą przeprowadzane przez instruktorów po zakończeniu szkolenia)
  • Obniżono minimalny wiek konieczny do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO.

To tylko niektóre zmiany, więcej informacji można znaleźć na: dziennikustaw.gov.pl/du/2019/94/1

pixel