Nowe, wspólne przepisy europejskie dla bezzałogowych statków powietrznych

Dnia 11 czerwca, opublikowano nowe rozporządzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w sprawie bezzałogowych statków powietrznych. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji, państwa członkowskie zaś mają rok na wdrożenie ich i wskazania ewentualnych odstępstw tak, by do czerwca 2021 zaczęły obowiązywać zunifikowane europejskie przepisy na terenie całej Unii. 

Nowe zasady w głównej mierze obejmują wymagania techniczne (W tym nadzór nad producentami) i wymagania operacyjne. Definiują także cechy, jakie musi posiadać produkt, by nie stanowił zagrożenia oraz przepisy, które określają rodzaje operacji. Kluczową zmianą, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku, będzie konieczność rejestracji dronów o masie powyżej 250 gramów.

Pojawią się także 3 nowe kategorie; "otwarta", "szczególna" i "certyfikowana". Zdefiniowane są one według cech drona i celu jego użycia.

Kategoria "otwarta" (Open)

Operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu w powietrznego w tej kategorii nie będą wymagały uzyskania zezwolenia na operację ani składania planu lotu przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego. Do tej kategorii można zaliczyć większość dronów poniżej 250 g, wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, które ze względu na charakter operacji nie będą wymagały analizy ryzyka.

Kategoria "szczególna" (Specific)

Operacje wykonywane z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych w tej kategorii będą wymagały uzyskania zezwolenia na operację wydanego przez właściwy organ. W tym przypadku wymagana jest analiza ryzyka przez operatora. W tej kategorii najprawdopodobniej znajdą się wszystkie firmy usługowe, które obecnie wykonują loty komercyjne na podstawie Świadectwa Kwalifikacji wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kategoria "certyfikowana" (Certified)

W tej kategorii wymagana będzie certyfikacja bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz, w niektórych przypadkach, uzyskania licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Certyfikat LUC

Przepisy wykonawcze wprowadzają również certyfikat operatora lekkich bezzałogowych systemów powietrznych ("certyfikat LUC") wydany operatorowi bezzałogowego systemu powietrznego przez właściwy organ. Ważnym jest, by nie mylić LUC z jego dzisiejszym odpowiednikiem: świadectwem kwalifikacji, wydawanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Luc będzie czymś w rodzaju certyfikatu upoważniającego do wykonywania danego typu operacji, np. BVLOS.

Urząd Lotnictwa Cywilnego planuje migrację dotychczasowych zdobytych uprawnień na nowe europejskie świadectwo kwalifikacji. Niestety nie znamy jeszcze szczegółów.

pixel