WYBIERZ MODEL

Produkt

Z czym mogę używać DJI Mic?

Możesz używać DJI Mic z wieloma urządzeniami, w tym kamerami, smartfonami (obsługiwane są tylko porty Lightning & USB-C), komputerami, Osmo Action 3 i Osmo Mobile 6.

Czy muszę aktywować DJI Mic?

DJI Mic jest gotowy do używania bez aktywacji. Zarejestruj się na oficjalnej stronie DJI, a możesz uzyskać przedłużenie gwarancji o rok.

Czy DJI Mic jest wyposażony w technologię szyfrowania?

Zastrzeżona technologia szyfrowania firmy DJI służy do ochrony transmisji dźwięku.

Jak połączyć nadajnik z odbiornikiem DJI Mic (1 TX + 1 RX)?

Nadajnik i odbiornik są już domyślnie połączone i gotowe do używania po włączeniu zasilania. Jeśli trzeba je ponownie połączyć, najpierw włącz odbiornik i nadajnik. Przewiń ekran odbiornika w dół, aby wejść na stronę centrum sterowania. Przesuń w lewo i naciśnij ""Settings"" (Ustawienia), aby wejść na stronę ustawień. Przesuń ponownie w lewo i naciśnij ""Link"" (Połącz), aby wejść w tryb łączenia. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk link z boku nadajnika, aż zielona lampka w lewym górnym rogu zacznie migać i poczekaj na zakończenie łączenia. Kiedy wskaźniki łączenia na nadajniku zmienią kolor na zielony, oznacza to, że łączenie zakończyło się sukcesem.
Aby zakończyć łączenie, kliknij "Stop Linking" (Zakończ łączenie).

Czy DJI Mic (1 TX + 1 RX) obsługuje tryb stereo?

Odbiornik obsługuje tryb Stereo, ale wymaga dodatkowego nadajnika.

Jakie są odpowiednie możliwości używania DJI Mic (1 TX + 1 RX)?

DJI Mic (1 TX + 1 RX) jest idealny do vlogów, livestreamingu i wywiadów.

W jaki sposób nadajniki DJI Mic odbierają sygnały audio? Czy jest on działający kierunkowo czy wielokierunkowo?

Wielokierunkowo.

Jak połączyć nadajniki z odbiornikiem?

"Nadajniki i odbiorniki DJI Mic są już domyślnie połączone. Jeśli musisz je ponownie połączyć, możesz to zrobić w następujący sposób:
Metoda 1: Włóż nadajniki i odbiornik do etui ładującego, a połączą się one automatycznie.
Metoda 2: Włącz odbiornik i nadajniki. Przewiń ekran odbiornika w dół, aby wejść na stronę centrum sterowania. Przesuń w lewo i kliknij ""Settings"" (Ustawienia), aby wejść na stronę ustawień. Przesuń ponownie w lewo i kliknij ""Link"" (Połącz), aby wejść w tryb łączenia. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk link z boku nadajników, aż zielona lampka w lewym górnym rogu będzie migać i poczekaj na zakończenie linkowania. Gdy wskaźniki łączenia nadajników zmienią kolor na zielony stały, oznacza to, że łączenie zakończyło się sukcesem.
Aby zakończyć łączenie, kliknij ""Stop Linking"" (Zakończ łączenie)."

Jak działa Safety Track i jakie są jego funkcje?

Po włączeniu zasilania zostanie nagrana zapasowa ścieżka dźwiękowa w -6dB na wypadek, gdyby główna ścieżka uległa zniekształceniu w wyniku nagłego wzrostu głośności dźwięku źródłowego.

Jaka jest różnica pomiędzy trybami Mono a Stereo?

DJI Mic obsługuje dwa tryby nagrywania: Mono i Stereo. W trybie Stereo, dźwięk z dwóch nadajników może być nagrywany przez oddzielne kanały, a w trybie Mono, dźwięk będzie nagrywany przez jeden kanał.

Czy nadajniki obsługują samodzielne nagrywanie? Jeśli tak, to jaki jest maksymalny czas nagrywania?

"Tak, nadajniki DJI Mic obsługują nagrywanie samodzielne. Naciśnij przycisk nagrywania znajdujący się z boku nadajników. Stałe czerwone światło wskazuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte. Po pełnym naładowaniu może nagrywać do 5,5 godziny. Przy stałym zasilaniu może nagrywać do 14 godzin 24-bitowego bezstratnego dźwięku.
Uwaga: Audio zostanie zapisane jako jeden plik na każde 30 minut podczas samodzielnego nagrywania. Gdy skończy się wewnętrzna przestrzeń dyskowa, nowe audio zastąpi najwcześniejsze, a nowe pliki będą również zapisywane co 30 minut."

Jak wyciszyć nadajniki?

Po połączeniu nadajników z odbiornikiem należy przesunąć ekran główny odbiornika w górę, kliknąć ikonę mikrofonu, można wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie nadajników. Można również dwukrotnie nacisnąć przycisk wyciszenia nadajników. Wskaźnik wyciszenia będzie pulsował na czerwono, aby pokazać, że nadajniki są wyciszone.

Jak usunąć dźwięk z nadajników DJI Mic?

Musisz je połączyć z komputerem i usunąć.
Do formatowania można używać odbiornika.
Jeśli przestrzeń dyskowa nadajników DJI Mic jest na wyczerpaniu, wcześniejsze nagrania zostaną zastąpione nowymi.

Czy mogę zablokować ekran odbiornika? Jeśli tak, to jak?

Możesz zablokować ekran odbiornika przytrzymując przycisk zasilania przez jedną sekundę, a na ekranie pojawi się ikona blokady. Naciśnij ponownie i możesz odblokować ekran.

Jak długo trwa pełne ładowanie nadajników i odbiorników przy użyciu etui ładującego? Jak długo trwa pełne naładowanie etui ładującego?

W temperaturze pokojowej pełne naładowanie nadajników i odbiorników przy użyciu etui ładującego trwa około 1 godziny i 10 minut. Pełne naładowanie etui ładującego trwa około 2 godzin i 40 minut.

Jak długo trwa pełne ładowanie nadajnika i odbiornika DJI Mic (1 TX + 1 RX) używając kabla ładującego typu splitter?

Do ładowania nadajnika i odbiornika zaleca się używanie ładowarki 5V/2A. W temperaturze pokojowej pełne naładowanie nadajnika i odbiornika przy użyciu kabla ładującego zajmuje około 1 godziny i 10 minut.

Czy mogę ładować nadajnik i odbiornik DJI Mic (1 TX + 1 RX) osobno używając kabla USB-C?

Tak

Jakich ładowarek mogę używać do ładowania nadajników DJI Mic, odbiornika i etui ładującego? Czy obsługuje ono szybkie ładowanie?

Zaleca się używanie ładowarki 5V/2A do ładowania nadajników, odbiornika i etui ładującego. W temperaturze pokojowej pełne naładowanie nadajników i odbiornika przy użyciu etui ładującego trwa około 1 godziny i 10 minut. Pełne naładowanie etui ładującego trwa około 2 godzin i 40 minut.

Czy klips i magnetyczne uchwyty są wielokrotnego użytku?

Tak

Czy klips i magnetyczne uchwyty wpłyną na moje karty bankowe?

Wszystkie produkty magnetyczne zawierają magnesy. Zaleca się, aby trzymać magnesy DJI Mic z dala od kart bankowych, rozruszników serca, chipów RAM i twardych dysków.

Na co powinienem zwrócić uwagę używając magnetycznych uchwytów DJI Mic?

1. NIE należy używać podczas noszenia ciężkich ubrań (swetry, kurtki puchowe itp.). Nadajniki mogą spaść z powodu braku magnetyzmu.
2. Należy ostrożnie używać podczas energicznych ćwiczeń, np. skakania, sprintu itp.

Gdzie mogę zamontować nadajniki DJI Mic?

Zaleca się używanie klipsa do mocowania DJI Mic do miejsc takich jak kołnierz lub można używać magnetycznych uchwytów DJI Mic.
Uwaga: Jeśli potrzebujesz umieścić nadajniki na dowolnej płaskiej powierzchni, używaj magnesu tak, aby stał pionowo.

Jaka jest latencja odbioru odbiornika DJI Mic?

Opóźnienie odbioru zostało zmierzone w środowisku laboratoryjnym na poziomie około 15 ms, co jest w zasadzie nieistotne.

Jak wyeksportować dźwięk z nadajników DJI Mic?

Eksportu dźwięku można dokonać podłączając nadajniki do komputera używając standardowego kabla USB.

Czy mogę połączyć nadajniki DJI Mic ze smartfonem lub komputerem w celu odbioru? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Nie

Jak założyć przednią szybę na nadajniki?

Zamontuj przednią szybę w szczelinach na nadajnikach, a następnie naciśnij i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.

Czy mogę używać mojego telefonu do odtwarzania dźwięku przy podłączonym DJI Mic?

Nie. Możesz jednak połączyć telefon z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth, aby odtwarzać dźwięk.

Czy tryb Stereo jest obsługiwany, gdy DJI Mic jest połączony z iPhonem używając adaptera telefonicznego Lightning?

Nie

Czy adaptery DJI Mic USB-C i Lightning są wymienne z adapterem DJI Pocket 2?

Nie

Czy przednia szyba DJI Mic jest wymienna z przednią szybą DJI Pocket 2?

Nie

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe nadajników i odbiornika DJI Mic?

1. Pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego z oficjalnej strony DJI.
2. Podłącz nadajniki i odbiornik do komputera używając standardowego kabla USB-C.
3. Umieść pobrany pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego (plik z bin jako sufiksem) pod katalogami głównymi nadajników i odbiornika.
4. Odłącz się od komputera, a nadajniki i odbiornik automatycznie rozpoczną aktualizację oprogramowania sprzętowego.
Uwaga: Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, pobierz i skopiuj oprogramowanie ponownie i zrestartuj nadajniki i odbiornik. Powtarzaj czynność aż do pomyślnego zakończenia aktualizacji oprogramowania.

Jaka jest wewnętrzna pamięć masowa nadajników DJI Mic? Czy nadajniki obsługują zewnętrzne karty SD do przechowywania danych?

Nadajniki DJI Mic mają wbudowaną pamięć 8GB i nie obsługują zewnętrznej pamięci masowej.

Czy odbiornik DJI Mic jest kompatybilny z urządzeniami, które przesyłają dźwięk przez złącze XLR?

Nie

Czy nadajniki DJI Mic obsługują odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych innych firm?

Nie. Nadajniki obsługują tylko odbiornik DJI Mic.

Czy odbiornik DJI Mic obsługuje połączenie z mikrofonem bezprzewodowym DJI lub nadajnikami mikrofonów bezprzewodowych innych firm?

Nie. Obsługuje tylko nadajniki DJI Mic.

Z iloma nadajnikami może połączyć się odbiornik?

Może łączyć się z maksymalnie dwoma nadajnikami jednocześnie.

Jak połączyć odbiornik DJI Mic z moim smartfonem, kamerą lub komputerem?

Aby połączyć się ze smartfonem: Włóż standardowy adapter telefoniczny do portu pogo-pin w dolnej części nadajników i połącz się z telefonem. Rozpocznij fotografowanie lub nagrywanie na telefonie, a odbiornik zacznie działać.
Aby połączyć się z kamerą: Odbiornik można zamontować na kamerze poprzez adapter gorącej stopki. Używaj kabla połączeniowego 3,5 mm do kamery, aby połączyć port mikrofonu kamery i port wyjścia audio 3,5 mm na odbiorniku. Następnie zacznij nagrywać filmy na swojej kamerze, a odbiornik zacznie działać.
Aby połączyć się z komputerem: Używaj standardowego kabla do ładowania, aby połączyć DJI Mic z komputerem, a następnie wejdź na stronę ustawień wejścia audio w celu uzyskania powiązanych ustawień.

Gdy odbiornik DJI Mic jest połączony z dwoma nadajnikami w tym samym czasie, czy dźwięk będzie nagrywany na tym samym kanale, czy na różnych kanałach?

W trybie M dźwięk nagrany przez dwa przetworniki będzie w jednym kanale; w trybie S dźwięk zostanie rozdzielony na lewy i prawy kanał.

Jak monitorować podczas nagrywania? Czy mogę regulować głośność monitorowania?

Połącz nadajniki i odbiornik i podłącz gniazdo słuchawkowe 3,5mm do portu monitora 3,5mm w odbiorniku DJI Mic. Możesz również dostosować głośność monitorowania. Przesuń ekran główny odbiornika w dół, aby wejść na stronę ustawień. Przesuń w lewo i kliknij wzmocnienie monitora, aby dostosować głośność.

Jaki jest protokół komunikacyjny nadajników i odbiorników?

Protokół prywatny 2,4GHz.

Jaka jest różnica między trybami M/S/Ms w odbiorze DJI Mic?

S: Stereo
M: Mono
Ms: Mono z włączoną ścieżką bezpieczeństwa
Uwaga: Jeśli używasz Safety Track, musisz rozdzielić ścieżki podczas postprodukcji.