WYBIERZ MODEL

Gimbal

Jak aktywować DJI RS 3?

Aby aktywować urządzenie, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić stabilizator.
2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym.
3. Włącz aplikację Ronin, a następnie zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto DJI. Na liście urządzeń wybierz DJI RS 3, wprowadź domyślne hasło: 12345678 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby aktywować stabilizator.
4. Po pomyślnej aktywacji DJI RS 3 przejdzie w tryb uśpienia. Aby wyjść z trybu uśpienia przed użyciem gimbala, naciśnij przycisk zasilania jeden raz. *Podczas aktywacji upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu.

Czy DJI RS 3 jest wodoodporny?

Nie. Porty DJI RS 3 nie są wodoodporne ani pyłoszczelne. Podczas użytkowania należy chronić urządzenie przed wodą i pyłem, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Z jakich materiałów został wykonany DJI RS 3?

DJI RS 3 został wykonany przede wszystkim ze stopu aluminium.

Jak włączyć / wyłączyć DJI RS 3?

Aby włączyć / wyłączyć gimbala, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Jakie kamery i obiektywy są obsługiwane przez DJI RS 3?

Prosimy o zapoznanie się z listą kompatybilności urządzeń z serii Ronin: https://www.dji.com/support/compatibility.

Czy DJI RS 3 ma jakieś skróty klawiszowe?

1. Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj: włączanie / wyłączanie; Naciśnij jeden raz: włączanie / wyłączanie trybu uśpienia.

2. Wyzwalacz: Naciśnij i przytrzymaj: włączanie trybu Lock; Naciśnij 2 razy: ponowne centrowanie gimbala; Naciśnij 3 razy: włączanie trybu Selfie;

3. Przednie pokrętło: elektroniczna regulacja ostrości (domyślnie);

4. Przycisk kontroli kamery: Naciśnij do połowy: autofocus; Naciśnij jeden raz: rozpoczynanie / kończenie nagrywania; Naciśnij i przytrzymaj: robienie zdjęć;

5. Joystick: Popchnij w górę / w dół: kontrola ruchów osi tilt (domyślnie); Popchnij w lewo / w prawo: kontrola ruchów osi pan (domyślnie);

6. Przycisk M: Naciśnij jeden raz: blokowanie / odblokowywanie ekranu lub robienie zdjęć (możliwość dostosowania); Naciśnij i przytrzymaj: włączanie trybu Sport; Naciśnij i przytrzymaj, dwukrotnie naciskając wyzwalacz: blokada trybu Sport. Aby ją wyłączyć, powtórz powyższe kroki; Naciśnij i przytrzymaj przycisk M oraz wyzwalacz: rozpoczęcie automatycznej kalibracji.

Jak używać zautomatyzowanej blokady osi na DJI RS 3?

Gdy gimbal jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a 3 osie automatycznie się odblokują i rozłożą, dzięki czemu urządzenie jest gotowe do użycia w ciągu kilku sekund.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponownie, aby zablokować osie i wyłączyć gimbala. Podczas użytkowania naciśnij przycisk zasilania jeden raz, a osie automatycznie się zablokują i przejdą w tryb uśpienia. Naciśnij go ponownie, aby je odblokować i aktywować.

Jak włączać różne tryby gimbala DJI RS 3?

Nowy przełącznik trybów gimbala pozwala szybko zmieniać tryby takie jak Pan Follow, Pan and Tilt Follow oraz tryby FPV. Przełączanie trybów FPV również można dostosować - dostępne opcje to 3D Roll 360, Portrait i Custom.

Jaki jest maksymalny udźwig DJI RS 3?

Ok. 3 kg.

Jakie kamery mogą być kontrolowane za pomocą migawki Bluetooth DJI RS 3?

Prosimy o zapoznanie się z listą kompatybilności urządzeń z serii Ronin: https://www.dji.com/support/compatibility.

Jak włączyć kontrolę migawki przez Bluetooth na DJI RS 3?

Przesuń w dół na stronie głównej na wbudowanym ekranie dotykowym i dotknij ikony Bluetooth, a DJI RS 3 zacznie wyszukiwać sygnały Bluetooth otaczających go urządzeń.

Wybierz nazwę Bluetooth swojej kamery. Niektóre modele kamer wymagają podania hasła podczas parowania. Po pomyślnym połączeniu ikona Bluetooth zmieni kolor na niebieski. Aby uzyskać szczegółowe informacje, obejrzyj tutorial dotyczący łączenia DJI RS 3 / DJI RS 3 Pro.

Jakie funkcje można kontrolować za pomocą migawki Bluetooth DJI RS 3?

Przesuń w dół na stronie głównej na wbudowanym ekranie dotykowym i dotknij ikony Bluetooth, a DJI RS 3 zacznie wyszukiwać sygnały Bluetooth otaczających go urządzeń.

Wybierz nazwę Bluetooth swojej kamery. Niektóre modele kamer wymagają podania hasła podczas parowania. Po pomyślnym połączeniu ikona Bluetooth zmieni kolor na niebieski. Aby uzyskać szczegółowe informacje, obejrzyj tutorial dotyczący łączenia DJI RS 3 / DJI RS 3 Pro.

Jakie funkcje można kontrolować za pomocą migawki Bluetooth DJI RS 3?

Naciśnij do połowy, aby automatycznie wyregulować ostrość, naciśnij jeden raz, aby rozpocząć nagrywanie lub naciśnij i przytrzymaj, aby zrobić zdjęcie.

Jakie akcesoria przeznaczone dla DJI RS 3 Pro, DJI RS 3, DJI RS 2 i DJI RSC 2 mogą być używane wymiennie?

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem: DJI RS Series Universal Accessories List.

Jaki jest czas pracy akumulatora DJI RS 3?

Do 12 godzin, gdy sprzęt jest w stanie wypoziomowanym i nieruchomym, gimbal jest wyważony, 3 osie są aktywne, a akumulator zasila tylko gimbala.

Jak długo trwa całkowite naładowanie akumulatora DJI RS 3?

Ok. 2,5 godziny.* *Zmierzono podczas ładowania przy użyciu ładowarki 18 W. Zaleca się korzystanie z ładowarek zgodnych z protokołem PD. Szybkie ładowanie DJI RS 3 Pro jest możliwe za pomocą kabla USB-C do USB-C.

Czy można używać DJI RS 3 podczas ładowania?

Tak.

Czy akumulatorów przeznaczonych dla DJI RS 3, DJI RS 3 Pro i DJI RS 2 można używać wymiennie?

Akumulatora przeznaczonego dla DJI RS 3 nie można używać wymiennie z akumulatorami przeznaczonymi dla DJI RS 3 Pro i DJI RS 2.

Jak włączyć tryb SuperSmooth na DJI RS 3?

Dotknij ikony kalibracji gimbala na ekranie dotykowym stabilizatora, a następnie włącz tryb SuperSmooth.

* Dotknij Start Calibration, aby przeprowadzić kalibrację w celu uzyskania lepszej stabilizacji.
*Przed uruchomieniem trybu SuperSmooth upewnij się, że podpora mocowania obiektywu została poprawnie zainstalowana.

Jaka jest różnica między trybem SuperSmooth a zwykłą stabilizacją DJI RS 3?

Tryb SuperSmooth został stworzony z myślą o scenach szybkiego ruchu. Zwiększa moment obrotowy DJI RS 3, aby jeszcze bardziej poprawić stabilizację i zapewnić płynny materiał w dynamicznych scenariuszach.

Ile obiektów może śledzić DJI RS 3 za pomocą funkcji ActiveTrack?

Jeden.

Jak dostosować kompozycję podczas korzystania z funkcji ActiveTrack?

Możesz kontrolować gimbala i komponować ujęcia za pomocą joysticka umieszczonego na uchwycie.