WYBIERZ MODEL

Inspire 2

Inspire 2

Dron

Jaką długość ma DJI Inspire 2 mierząc po przekątnej?

Bez śmigieł, długość DJI Inspire 2 po przekątnej wynosi 605 mm (18 cali).

Z jakiego modelu śmigieł korzysta DJI Inspire 2?

1500T

Jaki model silników wykorzystuje DJI Inspire 2?

Są to silniki 3512 o wartości 460kV

Jaka jest maksymalna prędkość lotu DJI Inspire 2?

W trybie sportowym maksymalna prędkość wznoszenia wynosi 6 m/s (19,7 stóp/s), a maksymalna prędkość pozioma to 30 m/s (98,4 stóp/s).Maksymalna prędkość opadania wynosi 9m/s (29.5ft/s)

Jaka jest maksymalna wysokość startu z wysokości bezwzględnej dla DJI Inspire 2?

Maksymalna wysokość startu z poziomu morza wynosi 2500m (1,55 mil). Dzięki specjalnym smigłom wkorzystywanych do wysokich lotów, możesz latać bezpiecznie aż do 5000 m (3,1 mil) nad poziomem morza.

Jaka jest zalecana temperatura pracy?

-20°C do 40°C (-4 ° do 104 ° F)

Jakiej technologii GPS używa DJI Inspire 2?

GPS i GLONASS.

Jak działa technologia Wind Estimation?

Podczas silnego wiatru, urządzenie oszacuje kierunek i prędkość wiatru i odpowiednio dostosuje wysokość.

Jaka jest dokładność zawisu DJI Inspire 2 z włączonym GPS?

Pionowo: ± 0,5 m lub ± (0,1 m, z włączonymi dolnymi czujnikami wizyjnymi).

Poziomy: ± 1,5 m lub ± (0,3 m, z włączonymi dolnymi czujnikami wizyjnymi).

Gdzie znajdują się barometry i za co są odpowiedzialne?

W DJI Inspire 2 wbudowane są dwa barometry. Jeden jest zamontowany na dziobie drona, drugi natomiast jest zamontowany z tyłu. Barometr służy do zapewnienia dokładnych danych lotu.

Do czego służą wentylatory w DJI Inspire 2?

W DJI Inspire 2 wbudowane są dwa wentylatory. Jeden jest montowany pomiędzy kontrolerem lotu a gimbalem, drugi zaś zamontowany jest pod płytą główną. Wentylatory chłodzą dysk SSD i płytę główną.

Jak wejść lub wyjść z trybu podróży "Travel mode"?

1. Przełącz tryb podróży w aplikacji DJI GO.

2. Naciśnij przycisk zasilania pięć razy.

Czym jest Quick Spin?

Gdy gimbal osiągnie granicę obrotu, dron obróci się autmatycznie o 360 stopni w przeciwnym kierunku, aby zwolnić ruch gimbala.

Jakie warunki środowiskowe są najlepsze do lotu?

1. Nie używaj drona w trudnych warunkach pogodowych. Obejmuje to prędkość wiatru przekraczającą 10 m/s, śnieg, deszcz lub smog.

2. Lataj tylko w otwartych przestrzeniach. Wysokie budynki i konstrukcje stalowe mogą wpływać na dokładność kompasu pokładowego i sygnału GPS.

3. Trzymaj się z dala od przeszkód, tłumów, linii wysokiego napięcia, drzew lub zbiorników wodnych.

4. Aby zminimalizować zakłócenia elektromagnetyczne, nie lataj w obszarach o wysokim poziomie elektromagnetycznym, w pobliżu stacji telefonii komórkowej lub wież transmisji radiowej.

5. Wydajność drona i akumulatora zależy od czynników takich jak gęstość powietrza i temperatura. Podczas latania na wysokości 4500 metrów nad poziomem morza lub więcej należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na działanie akumulatora jak i samej platformy.

Jakie czynności należy wykonać przed i podczas lotu?

1. Upewnij się, że wszystkie loty są przeprowadzane w odpowiednim miejscu.

2. Skalibruj kompas i IMU przed lotem.

3. Ustaw odpowiednią wysokość RTH i pamiętaj o ostrzeżeniu niskiego poziomu baterii RTH wyświetlanym w aplikacji DJI GO.

4. Umieść drona na otwartym, równym podłożu. Upewnij się, że zasilanie nie jest jeszcze włączone.

5. Włącz "Tryb wielokrotnego lotu" w ustawieniach MC. Jeśli występują zakłócenia, kompas i moduł GPS mogą stać się nieskuteczne, a RTH może nie zostać uruchomiony w danych warunkach.

6. Delikatnie operuj drążkami, aby ruchy drona były stabilne i gładkie.

Czego powinienem unikać podczas kalibracji kompasu?

1. Nie kalibruj kompasu w miejscu, w którym istnieje ryzyko silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak magnetyt, konstrukcje parkingowe lub stalowe wzmocnienia pod ziemią.

2. Podczas kalibracji nie nosić ze sobą materiałów ferromagnetycznych, takich jak klucze bądź telefony komórkowe.

3. Nie wykonuj kalibracji tuż obok dużych metalowych przedmiotów.

Kiedy powinienem ponownie skalibrować kompas?

1. Gdy dane kompasu są nieprawidłowe, a dioda stanu drona miga na czerwono i żółto.

2. Podczas lotu w nowym miejscu lub miejscu innym niż ostatni lot.

3. Gdy struktura DJI Inspire 2 uległa zmianie, tj. Zmieniła się pozycja kompasu.

4. W przypadku silnego dryfu podczas lotu, tzn. gdy DJI Inspire 2 nie lata w linii prostej.

Dlaczego wszystkie cztery silniki nie zatrzymują się w tym samym czasie?

To normalne, że jeden z silników zatrzymuje się później niż inne. Występuje standardowe odchylenie około trzech sekund.

Jak działa przełącznik na pokrywie USB?

Przełącznik służy do sterowania wyjściem portu USB:

1. Przełącz przełącznik w górę, aby podłączyć urządzenie mobilne.

2. Przełącz przełącznik w dół, aby podłączyć komputer.

Jaki jest zasięg wykrywania przeszkód w DJI Inspire 2?

Przednie czujniki wizyjne: 0,7 m - 30 m.

Górny czujnik podczerwieni: 0-5 m.

Jakie są wymagania, aby DJI Inspire 2 wykrył przeszkody?

Przednie czujniki wizyjne: Powierzchnie o wyraźnych wzorach i odpowiednim oświetleniu (> 15 luksów).

Górny czujnik podczerwieni: Odbicie rozproszone, wysoki współczynnik odbicia i obiekty o dużych rozmiarach, takie jak ściany lub drzewa.

Dlaczego aplikacja DJI GO podpowiada, że system wizyjny działa nieprawidłowo?

Gdy podwozia nie są podniesione, system przednich czujników wizyjnych nie działa. Jeśli dron hamuje lub skręca z dużą prędkością, system przednich czujników może również nie działać prawidłowo.

Czym jest TOF?

TOF jest górnym czujnikiem podczerwieni.

Jak działa TOF?

Czujnik na górze drona może wykrywać przeszkody znajdujące się nad platformą. Po wykryciu przeszkody dron może zahamować w odległości 2m od przeszkody i zawisnąć w miejscu w odległości 1m od przeszkody.

W jakich warunkach działa TOF?

1. W odległości 5m od obiektu.

2. Współczynnik odbicia przedmiotu jest większy niż 10%.

3. Obiekt odbija światło w kierunku czujnika.

4. Pogoda, taka jak deszcz, śnieg lub mgła, może negatywnie wpłynąć na działanie czujnika.

Jaki jest zakres pomiaru prędkości dolnego systemu wizyjnego?

System może mierzyć prędkość do 10 m/s na maksymalnej wysokości 2 m.

Jaki jest maksymalny pułap, na jakim dolny system wizyjny może wykryć wysokość?

Może wykrywać wysokość na 10 m lub poniżej.

Jaka jest maksymalna wysokość, na której dolny system wizyjny może pomóc w zawisie?

Na wysokości 11 m lub poniżej tej wartości.

Jaka jest częstotliwość wykrywania dolnych czujników wizyjnych?

Częstotliwość wykrywania wynosi 10 Hz.

Jakie są odpowiednie powierzchnie, nad którymi dolny system wizyjny będzie funkcjonował prawidłowo?

Wszelkie powierzchnie o wyraźnym wzorze i odpowiednim oświetleniu (> 15 luksów).

Jaka jest dokładność pomiaru czujników ultradźwiękowych DJI Inspire 2?

Dokładność pomiaru czujnika ultradźwiękowego wynosi 10-500 cm

Jaka jest dokładność detekcji ultradźwiękowej?

Dokładność wynosi 1 cm.

Jaka jest częstotliwość wykrywania ultradźwiękowego?

Częstotliwość detekcji ultradźwiękowej wynosi 20 Hz.

Nad jakimi powierzchniami czujniki ultradźwiękowe będą funckjonowały prawidłowo?

Proszę nie wykonywać lotów nad powierzchniachiami wymienionymi poniżej:

Powierzchnie, które mogą absorbować lub wpływać na fale dźwiękowe, takie jak grube dywany.

Powierzchnie nachylone pod kątem 30 stopni lub więcej, na przykład schody.

Źródła dźwięku o niskiej częstotliwości (system ultradźwiękowy DJI Inspire 2 wysyła i odbiera fale dźwiękowe 40 kHz).

Należy również trzymać drona z daleka od zwierząt, ponieważ fale ultradźwiękowe mogą je stresować i przerażać. Nie lataj dwoma dronami blisko siebie, ponieważ ich fale ultradźwiękowe mogą przeszkadzać sobie nawzajem.

Czy ultradźwięki są wykorzystywane do pomiaru wysokości?

VPS wyświetlane w aplikacji odnosi się do wysokości ultradźwięków i dolnego systemu wizyjnego, gdy dron leci na małej wysokości.

Czym są podwójne jednostki IMU? Jak one pracują?

DJI Inspire 2 ma dwie jednostki IMU. Jeśli dron wykryje awarię zewnętrznego IMU podczas lotu, płynnie przełącza się na wewnętrzną jednostkę IMU, aby zachować niezawodność.

Jak mogę sprawdzić dokładność kalibracji IMU?

Możesz sprawdzić interferencje na żyroskopie i akcelerometrze w ustawieniach IMU. Przechyl drona w różnych kierunkach i sprawdź odczyty IMU. Jeśli parametry są wyświetlane na zielono, a ich wartości są małe, kalibracja została wykonana precyzyjnie. Możesz wybrać opcję Kalibruj IMU, aby obniżyć wyświetlane wartości.

Do czego służy płyta kalibracyjna dołączana do zestawu?

Płyta kalibracyjna służy do kalibracji przednich czujników wizyjnych. Wykonana jest ze szkła hartowanego i jest precyzyjnym przyrządem dlatego powinna być przechowywana w chłodnym i suchym miejscu.

Czy GPS jest wbudowany w aparaturę sterującą?

Nie, ale można podłączyć zewnętrzny moduł GPS.

Jakie częstotliwości obsługuje aparatura sterowania?

Od 2,400 GHz do 2,483 GHz i od 5,725 GHz do 5,850 GHz.

Jakie jest natężenie i napięcie prądu aparatury sterującej?

Natężenie prądu wynosi 1,6A, a napięcie 7,4V.

Ile trwa naładowanie aparatury sterującej?

Aparatura jest wyposażony w akumulator LiPo 2S o pojemności 6000 mAh. Pełne naładowanie trwa około 3 godzin.Aparatura może pracować przez około 4 godziny po pełnym naładowaniu.

Czy mogę używać DJI Inspire 1 korzystając z aparatury sterującej od DJI Inspire 2?

Nie, nadajnik do DJI Inspire 2 nie jest zgodny z DJI Inspire 1, ponieważ ich protokoły transferu są różne.

Jaka jest temperatura robocza dla wentylatora aparatury sterującej?

Gdy temperatura przekroczy 40 ° C, wentylator zostanie włączony automatycznie. Gdy temperatura spadnie poniżej 20°C, wentylaor wyłączy się.

Czy aparatura sterująca jest kompatybilna z DJI Focus?

Tak.

Jaki typ HDMI ma aparatura?

Typ HDMI A.

Czy złącza HDMI i USB mogą być używane do wysyłania obrazów w tym samym czasie?

Tak. Wideo może być przesyłane jednocześnie przez oba porty. W aplikacji DJI GO, w obszarze Image Transmission Settings, włącz Simultaneous Image Output i HDMI.

Czy wyjście wideo jest zaszyfrowane za pomocą modułu HDMI HDCP?

Nie.

Jak zareaguje DJI Inspire 2, jeśli aparatura sterująca zostanie wyłączona podczas lotu?

Przy dostatecznym sygnale GPS (6 lub więcej satelitów), punkt startowy będzie z powodzeniem rejestrowany przy każdym uruchomieniu silnika. Masz możliwość wyboru zachowania drona się podczas procedury Failsafe w przypadku utraty sygnalu na zawis lub lądowanie. Failsafe RTH będzie działał tak długo, jak długo będzie w zasięgu sygnału GPS.

Co dzieje się z transmisją obrazu na dodatkowym kontrolerze, jeżeli kontroler główny jest wyłączony?

Gimbal nie może być kontrolowany przez kontroler dodatkowy, a transmisja obrazu do urządzenia mobilnego kontrolera głównego zatrzyma się, jeśli główny kontroler zostanie wyłączony. Pasek stanu platformy wyświetli komunikat "Brak sygnału". Włączenie kontrolera głównego spowoduje że transmisja obrazu będzie znów funkcjonować prawidłowo.

Jak mogę włączyć i wyłączyć kontroler?

1. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, a diody LED poziomu naładowania akumulatora pokażą aktualny poziom naładowania baterii. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, aparaturę sterującą należy naładować.


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby włączyć aparaturę sterującą. Kiedy aparatura wyda sygnał dźwiękowy, a dioda LED zaświeci się na zielono, oznaczać to będzie, że parowanie aparatury z dronem przebiegło pomyślnie.


3. Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, a następnie naciśnij i przytrzymaj go przez dwie sekundy, aby wyłączyć pilot zdalnego sterowania.

Czy mogę używać aparatury sterującej do ładowania urządzenia mobilnego?

Tak, uruchom aplikację DJI GO i włącz opcję Charge. Zarówno telefony komórkowe, jak i tablety mogą być ładowane.

Jaki jest największy tablet, który zmieści się w uchwycie urządzenia mobilnego?

Uchwyt może obsługiwać iPad Air 2 (wysokość 240 mm, waga 169,5 mm). Tablety nie powinny mieć więcej niż 170 mm szerokości.

Jakie są różnice między główną aparaturą sterującą a dodatkową?

Obie aparatury są fizycznie takie same. Po ustawieniu, który kontroler będzie pełnił funkcję głównego a który dodatkowego, ich funkcje są różne. Kontroler główny ma te same funkcje, co pojedynczy kontroler, podczas gdy kontroler dodatkowy może sterować tylko gimbalem kamery. W Ustawieniach w aplikacji DJI GO dla kontrolera dodatkowego "Ustawienia MC" nie są dostępne, ale pozostałe ustawienia będą nadal dostępne.

Jak mogę przełączyć tryby sterowania "Stick Mode"?

Aparatura sterująca jest domyślnie ustawiona na tryb 2. Możesz zmienić tryb drążków w Ustawieniach RC. (RC Settings - RC Control Settings - Stick Mode-Mode 1/Mode 2/Mode 3/Custom).

Jakie są funkcje pracy gimbala?

Użyj pokrętła gimbala na aparaturze, aby kontrolować stopień nachylenia kamery. Pamiętaj, że domyślnie nie można kontrolować obrotu gimbala w osi horyzontalnej. Włącz tryb "Master-and-Slave" i ustaw nadajnik w trybie "Slave", jeśli chcesz kontrolować pozycje kamery w trzech osiach.
Pamiętaj, że nie możesz domyślnie kontrolować panoramy kamery.

Czy mogę użyć DJI Assistant 2 do aktualizacji nadajnika?

Nie, oprogramowanie nadajnika można uaktualnić tylko w aplikacji DJI GO.

Które oprogramowanie zostanie uaktualnione najpierw w aplikacji DJI GO, drona czy aparatury sterującej?

Oprogramowanie drona zostanie uaktualnione najpierw w aplikacji DJI GO.

Jak przełączać się między dwoma pasmami częstotliwości?

Po włączeniu, DJI Inspire 2 automatycznie wybierze zakres częstotliwości z mniejszą interferencją. Możesz zmienić pasmo częstotliwości w aplikacji DJI GO podczas lotu, ale sygnał odpowiedzialny za sterowanie i sygnał transmisji obrazu mogą zostać chwilowo przerwane.

Czy aparatura sterująca będzie połączona z dronem, jeśli pasmo częstotliwości jest przełączane podczas gdy nie ma transmisji obrazu?

Tak.

Czym jest podwójny system częstotliwości i podwójna ścieżka?

Podwójny system częstotliwości: Sygnał transmisji obrazu i sygnał sterujący mogą przełączać się między pasmami częstotliwości 2,4 GHz i 5,8 GHz.

Podwójna ścieżka: Główny widok z kamery i widok FPV można uzyskać w tym samym czasie.

Jaka jest efektywna odległość transmisji obrazu wideo w DJI Inspire 2?

1. Przy częstotliwości 2,4 GHz:

SRRC: 4 km.

FCC: 7 km.

CE: 3,5 km.

2. Przy częstotliwości 5,8 GHz:

SRRC: 5 km.

FCC: 7 km.

CE: 2 km.

Jaka jest rozdzielczość i liczba klatek transmisji obrazu wideo?

Główny aparat: 1080p, 50fps lub 720p, 60fps.

FPV: 608 x 448, 30 fps.

Czy uzyskam widok FPV w aplikacji DJI GO na dodatkowym urządzeniu?

Tak.

Czy transmisja obrazu zostanie zakłócona, jeśli aparatura sterująca jest połączona z aplikacją DJI GO i wyświetlaczem HDMI w tym samym czasie?

Nie.

Czy występuje opóźnienie podczas transmisji obrazu?

Tak, transmisja obrazu może być opóźniona o mniej niż 220 ms.

W jaki sposób szerokość pasma transmisji obrazu wpływa na odległość transmisji obrazu i prędkość pobierania obrazu?

1. Mniejsza szerokość pasma wskazuje na większą odległość transmisji obrazu.

2. Większa przepustowość oznacza szybszą prędkość pobierania obrazu (minimum 400k/s i maksymalnie 1,4 m/s).