WYBIERZ MODEL

Dron

Z jakiego materiału są wykonane ramiona drona DJI Spark?

Z nylonu i włókna szklanego.

Gdzie są zamontowane anteny i kompas?

Kompas jest zamontowany z przodu drona DJI Spark, natomiast anteny są zlokalizowane przy podwoziu (po obu stronach systemu wizyjnego).

Jaki model silnika użyto w dronie DJI Spark? Jakie jest jego napięcie? Ile obrotów na minutę jest potrzebnych do zawisu urządzenia?

Model silnika to 1504. Napięcie wynosi 2100 kV. Liczba obrotów na minutę potrzebna do zawisu drona to 12000.

Czy dron DJI Spark posiada podwójny moduł IMU i kompas?

DJI Spark posiada tylko jeden moduł IMU i kompas. Podczas kalibracji modułu IMU, DJI Spark powinien być położony w 6 różnych płaszczyznach.

Jaka jest wielkość śmigieł i z jakiego materiału są wykonane?

Śmigła mają 5 cali średnicy i są wykonane z włókna szklanego.

Jaka jest średnica drona DJI Spark?

170 mm (odległość po ukosie, pomiędzy naprzeciwległymi silnikami).

Jak często trzeba zmieniać śmigła?

Jeśli śmigło zostało zarysowane, złamane lub uszkodzone. Trzeba je również wymieniać raz do roku.

Jak mogę awaryjnie wyłączyć silniki?

Kiedy aplikacja wyświetli informację o błędzie, możesz wyłączyc silniki przesuwając drążki w dół i do środka lub w dół i na zewnątrz.

Przy jakiej temperaturze wentylator rozpocznie pracę?

Wentylator pracuje od momentu uruchomienia drona DJI Spark. Jego prędkość wzrasta wraz z temperaturą.

Funkcja powrotu do miejsca startu (RTH)

Jeśli dron DJI Spark znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m od punktu startu, wyląduje po wyzwoleniu funkcji Return To Home.

Jeśli dron DJI Spark znajduje się dalej niż 3 m od miejsca startu, ale bliżej niż 20 m, po wyzwoleniu trybu Return To Home powróci na obecnej wysokości do miejsca startu i wyląduje.

Jeśli dron będzie się znajdował na wysokości poniżej 2,5 m, najpierw wzniesie się do wysokości 2,5 m, następnie rozpocznie powrót do miejsca startu.

Jeśli opcja Return At Current Altitude w aplikacji DJI GO4 jest wyłączona, to dron DJI Spark będzie natychmiast lądował w wypadku gdy będzie się znajdował w odległości 3 - 20 m od miejsca startu.

Jeśli funkcja Return To Home zostanie wyzwolona, podczas gdy dron DJI Spark znajduje się w odległości 20-100 m od miejsca startu, powróci on na ustalonej wysokości do miejsca startu z włączoną funkcją omijania przeszkód z prędkością 3 m/s.

Jeśli dystans między dronem DJI Spark a punktem startu jest większy niż 100 m, wzniesie się on na ustaloną wysokość i będzie wracał z prędkością 10 m/s.

Czy dron DJI Spark posiada ostrzeżenie przed wiatrem?

Tak. Jeśli prędkość wiatru przekracza 6 m/s, w aplikacji DJI GO 4 pojawi się komunikat “Wind is too strong”. Jeśli prędkość wiatru przekroczy 9,6 m/s w aplikacji DJI GO 4 pojawi się ostrzeżenie o bardzo silnym wietrze.

Dlaczego sygnał GPS jest słaby lub dlaczego urządzenie przechodzi w tryb Atti kiedy ilość satelitów jest wysoka?

Kompas mógł zostać zakłócony. W tym przypadku urządzenie przełączy się w tryb Atti nawet jeśli ilość satelitów jest wystarczająca. Latając, omijaj fabryki, linie wysokiego napięcia i metalowe konstrukcje.

Jak wykonać panoramę?

Istnieją dwie metody:

Vertical/ V mode: Zostaną wykonane 3 zdjęcia w pionie. Z nich zostanie utworzona panorama.

Horizontal/H mode. Zostanie wykonana seria 9 zdjęć. Z nich zostanie utworzona panorama.

Czym jest Shallow Focus?

Jeśli tryb Shallow Focus jest włączony i zostanie wciśnięty przycisk migawki, wykonamy zdjęcie w rozdzielczości 1080p. Następnie dron DJI Spark wzniesie się o 15 cm i wykona kolejnych 15 zdjęć. Wybierz ujęcia z sekcji playback, które zostaną zapisane na urządzeniu mobilnym. Utworzone zostanie zdjęcie o rozdzielczości 1440 x 1080 i proporcjach 4:3. Standardowo w trybie Shallow Focus pierwszy plan jest środkiem zdjęcia. Naciśnij przycisk Shallow Focus w prawym dolnym rogu ekranu playback, aby dostosować obiekt ręcznie. Możesz przesuwać obraz do góry albo w dół, aby dostosować przysłonę.

Na co zwracać szczególną uwagę wykonując zdjęcia w trybie Shallow Focus?

1. Otoczenie, jak i obiekt nie powinny się poruszać po wyzwoleniu funkcji Shallow Focus. Miej na uwadzę to, że obiekt powinien odróżniać się kolorem od otoczenia. Wtedy kamera lepiej skupi się na obiekcie, a całe zdjęcie będzie miało lepszą teksturę. Funkcja ta nie działa dobrze, jeśli tło jest białe lub w śnieżne dni.

2. Odległość pomiędzy kamerą a obiektem powinna wynosić co najmniej 3 m. Optymalny dystans to 3-10 m.

3. Nie używaj tego trybu podczas dużych porywów wiatru, ponieważ dron DJI Spark nie będzie utrzymywał się w powietrzu nieruchomo. Może to znacząco wpłynąć na jakość ujęć.

4. Algorytm kompozycji Shallow Focus pracuje na urządzeniu mobilnym, więc prędkość przetwarzania zależy od specyfikacji urządzenia.

5. Szybkość wykonywania zdjęć w trybie Shallow Focus jest wolniejsza, jeśli dron DJI Spark jest połączony tylko z aparaturą sterującą, a szybsza w przypadku połączenia z aplikacją DJI GO4.

6. Możesz wyjść z trybu Shallow Focus wciskając przycisk migawki w aplikacji DJI GO4. Wykonane zdjęcia będą zapisane na karcie pamięci i nie zostaną przetworzone.

Dlaczego nie mogę skomponować zdjęć Shallow Focus w aplikacji DJI GO4?

1. Jeśli aplikacja DJI GO 4 wyświetla komunikat o zbyt dalekim położeniu obiektu lub nie może on zostać zidentyfikowany, zmień obecną scenę ujęć na inną.

2. Jeśli aplikacja DJI GO4 wyświetla komunikat o niepowodzeniu wykonania zdjęć i dron DJI Spark jest bezpośrednio podłączony do aplikacji, to oznacza, że wystąpił błąd w połączeniu. Spróbuj wykonać zdjęcie ponownie. Jeśli dron DJI Spark jest podłączony do aparatury sterującej, sygnał WiFi jest słaby. Zaleca się zmianę częstotliwości lub kanału i ponowienie próby.

3. Jeśli aplikacja DJI GO 4 wyświetla komunikat o tym, że dystans pomiędzy osobą, a dronem DJI Spark jest nieprawidłowy, spróbuj wykonać zdjęcie ponownie.

W jaki sposób aktywować drona DJI Spark?

Są dwa sposoby aktywacji drona DJI Spark:

1. Połącz go z urządzeniem mobilnym i postępuj według instrukcji aplikacji DJI GO 4.

2. Naciśnij ikonę “Scan QR Code” w prawym górnym rogu ekranu. Skieruj kamerę urządzenia mobilnego na kod QR umieszczony pod pod akumulatorem DJI Spark przy napisie SSID.

Różnica pomiędzy aktywacją przez DJI GO i aktywacją przez kod QR:

Aktywując przez kod QR, urządzenie będzie aktywowane przy pierwszym połączeniu z Internetem. Po aktywacji, połącz się z dronem DJI Spark poprzez połączenie WiFi i ustaw jego parametry.

Aktywując przez DJI GO 4, ustawienia drona DJI Spark zostaną ustalone po połączeniu WiFi z urządzeniem. Połącz się z Internetem przed aktywacją i przełącz się na połączenie WiFi z dronem DJI spark w celu aktywacji.

Jaki typ gimbala posiada dron DJI Spark?

Jest to gimbal dwuosiowy.

Czy mogę sam zdemontować gimbala?

Nie.

Czy na gimbalu znajduje się jakaś dioda informacyjna?

Nie.

Jaki jest maksymalny bitrate kamery?

24 Mb/s.

Jaki jest zakres kontroli gimbala?

Od 0° do -85°

Jaki jest minimalny dystans, od którego obraz zaczyna być ostry?

2 metry.

Czy kamera drona DJI Spark posiada filtry?

Nie.

Co powinienem zrobić jeśli wideo lub obraz robią się zamazane podczas hamowania w pomieszczeniach? Co powinienem zrobić jeśli obraz robi się zamazany podczas lotu na zewnątrz w nocy lub w pochmurny dzień?

Problem z nieostrym obrazem nie może zostać usunięty w przypadku długiego czasu naświetlania, kiedy DJI spark lata w pomieszczeniach, w pochmurny dzień lub w nocy. Niedogodność ta powstaje, kiedy czas ekspozycji jest dłuższy niż 10 min. Możesz przełączyć ustawienia kamery na tryb manualny M, aby zmniejszyć czas ekspozycji, ale pogorszy się wtedy jakość obrazu. Np. w trybie A migawka jest ustawiona na 100 i ISO również na 100. Możesz ustawić migawkę manualnie na 200 i ISO również na 200.

Co powinienem zrobić, kiedy dron DJI Spark trzęsie się w powietrzu a na obrazie pojawia się efekt moira?

1. Nie lataj na dużym wietrze.

2. Nie lataj w trybie Sport.

3. Nie hamuj w trybie Atti.

Co powinienem zrobić jeśli oś roll gimbala jest pochylona podczas lotu?

Jeśli tryb lotu drona DJI Spark zmieni się w Atti, gimbal przełączy się automatycznie w tryb FPV, ponieważ utracił on sygnał GPS i system pozycjonowania wizyjnego został wyłączony. W aplikacji pojawi się informacja o zmianie trybu lotu. W tym przypadku gimbal będzie przechylony. Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć system pozycjonowania wizyjnego lub zaczekać na sygnał GPS o odpowiedniej sile.

Po wyświetleniu komunikatu "Gimbal motor overloaded” w aplikacji DJI GO 4, gimbal zostanie pozbawiony mocy. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić drona DJI Spark.

Jaki jest najdłuższy możliwy czas nagrania dla karty pamięci SD 16GB?

91 minut w rozdzielczości 1080p przy 60kl./s i 24 Mb/s.

Jakie karty pamięci są kompatybilne z dronem DJI Spark?

Sandisk 16 GB UHS-1 Micro SDHC

Sandisk 32 GB UHS-1 Micro SDHC

Sandisk 64 GB UHS-1 Micro SDXC

Kingston 16 GB UHS-1 Micro SDHC

Kingston 32 GB UHS-1 Micro SDHC

Kingston 64 GB UHS-1 Micro SDXC

Samsung 16G UHS-I Micro SDHC

Samsung 32G UHS-I Micro SDHC

Samsung 64G UHS-I Micro SDXC

Jaki tryb pomiaru posiada kamera DJI Spark?

Pomiar średni i punktowy.

Czy kamera posiada focus lub zoom?

Nie.

Jaka jest rozdzielczość zdjęć bez zainstalowanej karty pamięci?

Kiedy karta pamięci nie jest włożona do drona albo jest pełna, rozdzielczość fotografii wynosi 1024 × 768, a rozdzielczość wideo 1280 × 720.

W jaki sposób połączyć aparaturę sterującą z dronem korzystając z przycisków?

Przytrzymaj przycisk pauzy, FN, C1 i włącz drona DJI Spark. Naciśnij i przytrzymaj przycisk inteligentnego akumulatora aż do momentu w którym DJI Spark wyda jeden dźwięk.

Czy aparatura sterująca posiada wyjście HDMI?

Nie.

W jakich sytuacjach używać przycisku pauzy na aparaturze sterującej?

Kiedy użyjemy przycisku pauzy na apraturze sterującej dron DJI Spark się zatrzyma. Aby z tego skorzystać, naciśnij przycisk na około 3 sekundy. Jeśli przycisk pauzy został wyzwolony w trakcie lądowania lub podczas działania trybu RTH, tryby te zostaną przerwane i Spark zawiśnie w powietrzu.

Czy dron DJI Spark obsługuje dwie aparatury sterujące?

Nie.

Czy sygnały dźwiękowe aparatury sterującej mogą zostać wyłączone lub zmienione?

Nie.

Czy mogę odłączyć anteny z aparatury sterującej?

Nie.

Czy aparatury sterujące dronów DJI Spark i DJI Mavic Pro są ze sobą kompatybilne?

Nie.

Po jakim czasie aparatura sterująca się rozładuje? Jak długo trwa ładowanie?

Aparatura sterująca może pracować przez trzy godziny. Czas ładowania wynosi około dwóch godzin.

Dlaczego czerwona dioda LED mruga wolno przez 10 sekund, kiedy aparatura sterująca jest włączona?

Dioda LED sygnalizuje proces uruchamiania.

Czy aparatura sterująca wyda sygnał dźwiękowy, jeżeli podczas uruchamiania drążki nie będą w pozycji środkowej?

Nie. Aparatura będzie wydawać dźwięki, kiedy poziom naładowania jej akumulatora będzie niski. Kiedy aparatura sterująca nie jest połączona z dronem DJI Spark przez 5 minut, będzie wydawała dźwięki, a następnie wyłączy się po minucie.

Do czego służy przycisk C1?

Przycisk C1 może być przypisany do wybranej funkcji w aplikacji DJI GO 4.

Do czego służy przycisk Fn?

Jest to skrót do inteligentnych trybów lotu.

Jaka jest rozdzielczość transmisji video?

720p przy 30 kl./s.

Dlaczego w aplikacji DJI GO4 wyświetla się komunikat "disconnected"?

Oznacza to, że twoja aparatura sterująca została odłączona od urządzenia mobilnego. Spróbuj następujących rozwiązań:
1. Sprawdź czy twoje urządzenie znajduje się na liście kompatybilnych. Możesz to zrobić na stronie producenta.
2. Sprawdź czy urządzenie mobilne jest podłączone do aparatury sterującej.

Co powinienem zrobić, jeśli nie widzę obrazu, a aplikacja pokazuje poprawną moc sygnału?

Ekspozycja została ustawiona za wysoko lub za nisko w trybie manualnym. Udaj się do menu ekspozycji, aby ją zmienić albo wybierz opcję automatycznej ekspozycji.

Jaki jest zasięg transmisji?

Kiedy dron DJI Spark jest połączony z aparaturą sterującą:

2.4GHz:

FCC: 2000 m, CE: 500 m (bez zakłóceń i przeszkód)

5.8GHz:

FCC: 2000 m, CE: 500 m (bez zakłóceń i przeszkód)

Kiedy dron DJI Spark jest połączony poprzez sieć Wi-Fi tylko z aplikacją DJI GO 4, maksymalna wysokość wynosi 50 m, a odległość 80 m.

Co powinienem zrobić, jeśli dron DJI Spark nie jest w stanie wykonać lotu na większą odległość podczas połączenia z aplikacją DJI GO 4?

Użyj urządzenia zalecanego na stronie producenta lub urządzenia z dobrą mocą dekodowania obrazu. Nie zasłaniaj anten ręką. Antena w urządzeniach iOS znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Zaleca się ustawienie urządzenia mobilnego w taki sposób, aby przycisk, który jest pod ekranem znajdował się po twojej lewej stronie.

Czy mogę zmienić kanał transmisji, kiedy dron DJI Spark jest połączony z aplikacją przez sieć WiFi?

Możesz zmienić częstotliwość transmisji w aplikacji pomiędzy 2.4 GHz a 5.8 GHz. Aplikacja automatycznie wybierze kanał. Możesz też wybrać kanał ręcznie.

Gdzie mogę znaleźć nazwę sieci SSID i hasło do WiFi?

Hasło i nazwę sieci możesz znaleźć pod akumulatorem lub w programie DJI Assistant 2. Nazwę sieci i hasło można znaleźć również na naklejce na piankowym pudełku.

Jak mogę zmienić nazwę i hasło sieci?

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk inteligentnego akumulatora przez 9 sekund. Kiedy DJI Spark wyda z siebie trzy sygnały dźwiękowe, nazwa i hasło sieci może zostać zmienione.

2. Kiedy dron DJI Spark jest połączony z siecią WiFi, edytuj nazwę sieci i hasło manualnie w ustawieniach WiFi twojego urządzenia mobilnego.

Dlaczego nie mogę znaleźć sieci WiFi drona DJI Spark w moim urządzeniu mobilnym?

Jeśli dron DJI Spark został połączony z aparaturą sterującą, włącz go i przytrzymaj przycisk akumulatora przez 6 sekund. Kiedy dron DJI Spark wyda sygnał dźwiękowy, połącz go z aplikacją DJI GO 4. Teraz możesz znaleźć WiFi drona DJI Spark w twoim urządzeniu mobilnym.

W jaki sposób przechowywać akumulator?

Instrukcje dotyczące przechowywania oraz konserwacji akumulatora znajdują się w dokumencie „the Intelligent Flight Battery Safety Guidelines” do pobrania z oficjalnej strony producenta DJI.

Ile trwa ładowanie akumulatorów?

80 minut z ładowarką DJI USB.

52 minuty dla jednego akumulatora, 55 minut dla dwóch akumulatorów, 85,2 min dla trzech akumulatorów korzystając z ładowarki HUB.

Jaka jest temperatura ładowania?

Od 5℃ do 40℃.

Jaka jest maksymalna moc ładowarki?

Maksymalna moc ładowarki DJI USB to 18W.

Jak często muszę ładować i rozładowywać akumulatory?

Akumulatory powinny być ładowane przynajmniej raz na 3 miesiące.

Dlaczego nowy akumulator nie działa?

Akumulator jest w trybie uśpienia. Zaleca się podłączenie akumulatora do ładowarki w celu jego wybudzenia, a następnie naładowanie do pełna.

W jaki sposób diody LED sygnalizują niepowodzenie aktualizacji oprogramowania?

Dwie środkowe diody LED akumulatora będą się świecić na stałe. Zaktualizuj ponownie oprogramowanie, aby pozbyć się problemu.

Czy to normalne, że poziom naładowania akumulatora w aplikacji DJI GO 4 nie wskazuje 100%, pomimo że jest naładowany do pełna?

Poziom naładowania w aplikacji DJI GO 4 powinien pokazywać nie mniej niż 95% po całkowitym naładowaniu.

Jakie są funkcje przycisku akumulatora?

Włączanie i wyłączanie.

Sprawdzanie stanu naładowania - naciśnij raz.

Włączanie funkcji startowania z ręki (Palm Launch) - naciśnij 2 razy.

Łączenie drona DJI Spark z aparaturą sterującą (naciśnij przycisk pauzy, FN i C1, włącz DJI Spark i zwolnij przyciski, kiedy usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy).

Włączanie trybu WiFi (naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 6 sekund i zwolnij przycisk, kiedy dwa sygnały dźwiękowe)

Resetowanie WiFi (naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 9 sekund i zwolnij przycisk, kiedy usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe).

Jakie urządzenia mobilne są wspierane przez kontroler?

Telefony komórkowe o grubości 6,5-8,5 mm i długości nie większej niż 160 mm będą pasować do zacisków aparatury. Zalecamy zdjęcie ochronnego etui przed podłączeniem smartfona. Urządzenia poza podanym wymiarem, nie będą pasować do łap aparatury.