Aktualizacja oprogramowania dla systemu DJI FPV (31.07.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla systemu DJI FPV, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu urządzenia.

 • Data: 31.07.2019
 • Wersja oprogramowania sprzętowego DJI FPV Air Unit: v01.00.00.00
 • Wersja oprogramowania sprzętowego DJI FPV Goggles: v01.00.00.00
 • Wersja oprogramowania sprzętowego DJI FPV Remote Controller: v01.00.00.00
 • Wersja oprogramowania DJI Assistant 2 (DJI FPV Series): v2.0.0

Co nowego:

 • Dodano możliwość ustawienia trybu zapisu w DJI FPV Air Unit oraz DJI FPV Goggles jako Overwrite lub Stop, gdy karta pamięci jest pełna.
 • Dodano możliwość ustawienia protokołu komunikacji pomiędzy DJI FPV Air Unit oraz DJI FPV Remote Controller jako Normal (S.BUS) lub DJI HDL.
 • Dodano wyświetlacz dla kanału publicznego (CH8).
 • Dodano sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego. Na goglach pojawi się komunikat, jeśli wersje oprogramowania sprzętowego DJI FPV Air Unit, DJI FPV Goggles oraz DJI FPV Remote Controler nie są zgodne.
 • Naprawiono sporadyczny problem: DJI FPV Remote Controller nie był w stanie odblokować kontrolera lotu zewnętrznych producentów.
 • Usunięto alarm, kiedy DJI FPV Remote Controller pracuje na kanale publicznym.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie interfejsu na ekranie podczas wchodzenia do podglądu na żywo.
 • Zoptymalizowano prędkość wczytywania plików podczas wchodzenia w tryb odtwarzania.
 • Zoptymalizowano wykrywanie poziomu naładowania gogli.
 • Zoptymalizowano doświadczenia widza w trybie Audience.
 • Zoptymalizowano wyświetlanie interfejsu na ekranie podczas kalibracji DJI FPV Remote Controller.

Uwagi:

 • Uruchom ponownie DJI FPV Air Unit, DJI FPV Goggles oraz DJI FPV Remote Controller, kiedy proces aktualizacji dobiegnie końca.
 • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe DJI FPV Air Unit, DJI FPV Goggles oraz DJI FPV Remote Controller, jest tej samej wersji.
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania się nie powiodła, uruchom ponownie urządzenie oraz aplikację DJI Assistant 2 (DJI FPV Series) i spróbuj ponownie.
 • Uruchom ponownie DJI FPV Air Unit po ustanowieniu protokołu połączenia pomiędzy DJI FPV Air Unit oraz DJI FPV Remote Controller.

pixel