DJI komentuje nieautoryzowany lot na terenie lotniska w Telaviv’ie 2017-07-17

DJI piętnuje nierozważne latanie dronami w pobliżu lotniska Tel Aviv’s Sde Dov. Pilot chwali się swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami.

17 lipca 2017 r. - DJI, światowy lider w cywilnych dronach i powietrznej technologii filmowej, stanowczo potępia film wrzucony do internetu przez użytkownika drona, który zarejestrował lądowanie Mavica Pro na lotnisku Tel Aviv’s Sde Dov.

Jako największy producent dronów, jesteśmy gotowi pomóc narodowym władzom lotniczym w badaniu nowej fali zdjęć i filmów, które wyraźnie i celowo naruszają prawo w sposób zagrażający ruchu lotniczemu. DJI współpracuje z prawnymi żądaniami władz rządowych, prowadząc dochodzenie w sprawie przestępstw, które mogą angażować naszą technologię.

DJI, podobnie jak inne zainteresowane strony, opracował metodę identyfikacji dronów w powietrzu. Opracowaliśmy ramy takiego systemu na dokumencie opracowanym w marcu.

System geofencing firmy DJI ostrzega nieuprawnionych pilotów dronów, aby nie latali w pobliżu lotnisk. DJI jako pierwszy producent dronów wprowadził geofencing do swoich produktów, w 2013 roku. Technologia ta ostrzega pilotów dronów w zależności od lokalizacji drona i w niektórych miejscach powstrzymuje lot drona, blokując silniki drona przed startem bądź zatrzymanie się poza danym obszarem. Miejsca te to: Lotniska, miejsca o tymczasowym wzroście aktywności lotniczej, Strefy zagrożenia katastrofą bądź lokalizacje, które powodują obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Port lotniczy Sde Dov pokazany w filmie posiada ochronę geofencing wokół drogi startowej, rozciągaja się pięć kilometrów na zewnątrz.

Niedawno pojawiły się doniesienia medialne o nieupoważnionych modyfikacjach, które pozwalają dronom DJI na obejście zabezpieczeń, włączając geofancing.

DJI stale pracuje nad ulepszaniem oprogramowania, by zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wydana dla wszystkich dronów DJI rozwiązuje zgłoszone problemy i zapewnia, że produkty DJI nadal dostarczają informacji i funkcji wspierających bezpieczny lot. DJI będzie nadal analizować zgłoszenia o nieautoryzowanych modyfikacjach, w celu aktualizacji oprogramowania, by rozwiązać je bez dalszego ogłaszania.

Pomimo ostrzeżeń i materiałów edukacyjnych wprowadzonych przez DJI, prosimy użytkowników o bezpieczne i legalne używanie sprzętu, niezależnie od tego, gdzie są. Oczekujemy, że wszyscy nasi klienci będą działać odpowiedzialnie i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i obszarów wyznaczonych przez system geofencing.

DJI będzie nadal współpracować z organami regulacyjnymi, aby pomóc naszym użytkownikom zrozumieć bezpieczne oraz zgodne z prawem działanie technologii lotniczej. Wciąż wspieramy rząd w tworzeniu ram prawnych, które promują bezpieczną przestrzeń lotniczą, a które są otwarte na innowacyjny potencjał systemów bezzałogowych.

pixel