FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące przepisów UE w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.

Już za kilka miesięcy wejdą w życie nowe przepisy europejskie związane z prawem dronowym. Nadchodzące zmiany mogą budzić pewien niepokój - jak się jednak okazuje, nie ma powodu do zmartwień. Nowe przepisy są przejrzyste i zrozumiałe, a ich przestrzeganie nie sprawi użytkownikom dronów większych problemów. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

 1. Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy?

Nowe przepisy europejskie wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

 1. Czy będzie obowiązek rejestracji każdego drona?

Nie będzie obowiązku rejestracji każdego drona - obowiązek rejestracji dotyczy dronów o masie powyżej 250 g lub posiadających czujniki umożliwiające zbieranie danych. Będzie natomiast wymagana rejestracja operatora wykonującego loty w kategorii “otwartej” i “szczególnej”. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki poszczególnych kategorii:

 • Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS nie wymagające uzyskania zgody lub zezwolenia. Należą do niej drony o masie poniżej 25 kg, a także loty do maksymalnej wysokości 120 m nad terenem (lub ponad przeszkodą wyższą niż 120 m), w których ryzyko dla osób trzecich jest bardzo niskie. Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów: A1 - LOTY NAD LUDŹMI, A2 - LOTY BLISKO LUDZI oraz A3 - LOTY Z DALA OD LUDZI.
 • Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS/BVLOS wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka dla osób trzecich (czyli operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej).
 • Kategoria certyfikowana (CERTIFIED): obejmuje te operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 oraz certyfikacji operatora i personelu. Są to operacje wysokiego ryzyka dla osób postronnych, takie jak np. przewóz materiałów niebezpiecznych.

Wykaz uprawnień wymaganych dla poszczególnych kategorii znajdziesz na stronie ULC.

 1. W jaki sposób zarejestruję się jako operator?

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 31 grudnia 2020 r. udostępniony będzie rejestr operatorów. Z jego pomocą będzie można dokonać rejestracji.

 1. Czy wymagane jest przejście szkolenia aby latać dronem?

Tak, jeśli chcesz latać dronem o masie powyżej 250g lub posiadającym czujniki umożliwiające zbieranie danych. W takim wypadku musisz dokonać rejestracji, przejść proste szkolenie internetowe i zaliczyć test on-line.

 1. Jak wysoko mogę latać dronem?

W kategorii otwartej można wykonywać loty w maksymalnej odległości 120 m od najbliższego punktu na powierzchni ziemi. Loty powyżej tej wysokości zaliczane będą do lotów w kategorii szczególnej lub certyfikowanej.

 1. Co muszę zrobić, chcąc latać nad swoją posesją? 

Stosować się do ogólnych przepisów wykonywania lotów w danej przestrzeni powietrznej.

 1. Co muszę zrobić chcąc latać w mieście?

W kategorii otwartej dron może latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120 m

W kategorii szczególnej wymagana jest zgoda lub złożenie deklaracji w ULC, a warunki lotów określane są w oparciu o analizę ryzyka. 

Pamiętaj, że w miastach mogą również obowiązywać lokalne ograniczenia w przestrzeni powietrznej. Warto więc sprawdzić je poprzez stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub dedykowaną aplikację, na przykład DroneRadar.

 1. Co muszę zrobić, by móc zarabiać, latając dronem?

Przepisy UE nie określają szczególnych warunków dla wykonywania lotów w celach „zarobkowych”. Wykonywanie lotów BSP uwarunkowane jest analizą ryzyka, odległością od osób i masą BSP.

 1. Od jakiego wieku można zarejestrować dziecko jako operatora?

Jako operatora można zarejestrować osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia. Niezbędna do tego będzie zgoda opiekuna prawnego.

 1. Gdzie mogę latać swoim dronem? 

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi można latać na terenie Unii Europejskiej, uwzględniając określone warunki stref geograficznych danego regionu.

 1. Gdzie znajdę więcej informacji o nowych przepisach?

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie ULC w zakładce /drony/wdrażanie przepisów:
https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue 

 1. Gdzie znajdę obowiązujące akty prawne? 

Wszystkie akty prawne można znaleźć na stronie ULC: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanieprzepisow-ue/4944-akty-prawne. Znajdziesz je również na stronach Komisji Europejskiej: https://eurlex.europa.eu/homepage.html.

Jak widać, nowe przepisy europejskie są łatwe do przyswojenia i wprowadzenia w życie. Nie trzeba obawiać się nadchodzących zmian - przystosowanie się do nich będzie stosunkowo proste i nie tak wymagające, jak mogłoby się wydawać.

pixel