2020-03-25

Aktualizacja oprogramowania dla DJI Ronin-S (19.11.2018)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Ronin-S, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu stabilizatora.

 • Data: 19.11.2018
 • Wersja oprogramowania sprzętowego: v 1.6.0.50
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie iOS: v 1.1.6
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie Android: v 1.1.6
 • Wersja DJI Pro Assistant for Ronin (PC): v 2.0.0
 • Wersja DJI Pro Assistant for Ronin (Mac): v 2.0.0
 • Instrukcja obsługi: v1.2

Co nowego?

 • Dodano opcję ustawienia prędkości zoomu dla aparatów Sony (wymaga aplikacji Ronin v1.1.6 lub nowszej).
 • Dodano funkcję 3D Roll 360. Włącz funkcję 3D Roll 360 w ustawieniach sterowania aplikacji Ronin. Gimbal może przełączać się między trybem pionowym a trybem latarki, naciskając dwukrotnie spust. Obróć oś roll gimbala za pomocą joysticka. Uwaga: tylko parametry silnika, kalibracja systemu i ustawienia sterowania osią obrotu mogą być ustawiane w trybie 3D Roll 360.
 • Dodano funkcję Auto Roll 360.Gdy gimbal jest w trybie latarki, przypisz sterowanie osią roll do kanału 3 i dwukrotnie skieruj joystick w lewo lub w prawo, aby włączyć funkcję Auto Roll 360. Gimbal obraca się w sposób ciągły bez konieczności trzymania joysticka. Podwójne naciśnięcie spustu zatrzymuje funkcję Auto Roll 360. Uwaga: Funkcja Auto Roll 360 działa tylko wtedy, gdy funkcja 3D Roll 360 jest wyłączona.
 • Dodano ustawienia parametrów kamery dla kamer Panasonic GH5 i GH5S (wymaga aplikacji Ronin v1.1.6 lub nowszej).
 • Dodano możliwość robienia zdjęć, nagrywania wideo, automatycznego skupiania ostrości dla aparatów Nikon Z7 z obsługiwanymi obiektywami. Aby użyć funkcji autofokusa na aparacie Nikon Z7, należy do połowy nacisnąć przycisk sterowania kamery gimbala.
 • Dodano możliwość robienia zdjęć, nagrywania wideo, automatycznego skupiania ostrości i pobierania ostrości dla aparatów EOS-1D X Mark II z obsługiwanymi obiektywami EF. Aby skorzystać z funkcji autofokusa na EOS-1D X Mark II, należy nacisnąć do połowy przycisk sterowania kamerą gimbala.
 • Dodano opcję wyłączenia trybu selfie, który jest aktywowany po trzykrotnym naciśnięciu spustu (wymaga aplikacji Ronin v1.1.6 lub nowszej).
 • Dodano funkcję automatycznego skupiania ostrości (naciśnięcie do połowy przycisku REC) dla Panasonic GH3 i GH4 (wymaga kabla RSS-P)
 • Naprawiono sporadyczny problem związany z kontrolowaniem migawki w aparatach Canon 5D Mark IV, w których kamera zawieszała się.
 • Naprawiono sporadyczny problem występujący podczas kontrolowania migawki przy korzystaniu z monitora HDMI HDMI w aparatach Panasonic GH5 i GH5S powodujący zaprzestanie funkcjonowania gimbala.
 • Naprawiono inne drobne błędy.

Uwagi:

 • Upewnij się, że aplikacja Ronin jest najnowszą wersją podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 • Wyłącz Ronin-S i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pomocą DJI Pro Assistant for Ronin poprzez podłączenie portu USB-C na Ronin-S do komputera. Następnie przejdź do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie odłączaj gimbala od komputera podczas aktualizacji.
 • Po zakończeniu aktualizacji odłącz kabel USB-C od Ronin-S i włącz gimbala
 • Jeśli do Ronin-S został zamontowany aparat i jest włączony podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy upewnić się, że aparat i obiektyw są zabezpieczone, ponieważ silniki zostaną wyłączone podczas aktualizacji.
 • Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, uruchom ponownie Ronin-S i spróbuj ponownie.

pixel