Aktualizacja oprogramowania dla DJI Ronin-S (26.09.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Ronin-S, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu stabilizatora.

 • Data: 2019.09.26
 • Wersja oprogramowania sprzętowego: v2.0.0.90
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie iOS: v1.2.4
 • Wersja aplikacji Ronin w systemie Android: v1.2.4
 • Wersja DJI Pro Assistant for Ronin (PC): v2.0.2
 • Wersja DJI Pro Assistant for Ronin (Mac): v2.0.2
 • Instrukcja obsługi: v1.2

Co nowego?

 • Dodano ActiveTrack 3.0 (wymaga aplikacji Ronin v1.2.4 lub nowszej)
 • Dodano Force Mobile (wymaga aplikacji Ronin v1.2.4 lub nowszej)
 • Dodano możliwość szybkiego przełączenia się do trybu 3D Roll 360. Wciśnij trzy razy przycisk M, aby wejść w ten tryb i ponownie trzy razy, żeby z niego wyjść.
 • Dodano tryb Auto 3D Roll 360. Kiedy gimbal jest w trybie 3D Roll 360, przesuń drążek w lewo lub w prawo dwa razy, żeby aktywować tryb Auto 3D 360 Roll. Gimbal będzie obracał się ciągle, bez potrzeby przytrzymania drążka. Naciśnij spust dwa razy, żeby zatrzymać tryb Auto 3D Roll 360.
 • Dodano wsparcie nagrywania, inicjacji autofocusa oraz regulacji ostrości dla aparatów Sony A7R4 ze wspieranymi obiektywami E-mount, przy pomocy kabla MCC-C. Żeby zainicjować autofocusa w aparacie A7R4, wciśnij do połowy przycisk kontroli aparatu w gimbalu.
 • Dodano wsparcie wykonywania zdjęć, nagrywania, kontroli zoomu, oraz regulacji ostrości dla aparatów Sony A7R4 przy pomocy kabla Multi USB. Żeby zainicjować autofocusa w aparacie A7R4, wciśnij do połowy przycisk kontroli aparatu w gimbalu.
 • Zoptymalizowano tryb 3D Roll 360.
 • Dodano ustawienia trybu Track w Kontrolerze (Command Unit).
 • Zoptymalizowano sposób śledzenia w trybie Flashlight.
 • Zoptymalizowano sposób wyświetlania Profili LED. Zmieniono częstotliwość pulsowania diod, kiedy gimbal jest w trybie uśpienia. Diody LED świecą na czerwono podczas wskazywania niskiego poziomu naładowania akumulatora, kiedy spadnie on poniżej 20%.
 • Tryb uśpienia może zostać włączony poprzez jednokrotne lub dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania gimbala.
 • Zoptymalizowano dostosowanie zoomu podczas korzystania z portów Multi-USB w aparatach Sony wyposażonych w obiektywy z opcją elektrycznej regulacji zoomu. Prędkość zmiany zoomu może zostać ustawiona jako wartość pomiędzy 1 a 100 (wymaga aplikacji Ronin v1.2.4 lub nowszej).
 • Poprawiono inne, mniejsze problemy.

pixel