Aktualizacja oprogramowania dla DJI Smart Controller (10.01.2020)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Smart Controller, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu urządzenia.

  • Data: 10.01.2020
  • Wersja oprogramowania sprzętowego: v01.00.0650
  • Wersja aplikacji DJI GO 4: v4.3.28
  • Wersja aplikacji DJI Pilot: v1.6.1
  • Wersja DJI Assistant 2 For Mavic: v2.0.10

Co nowego:

  • Dodano funkcję QuickFly. Można aktywować ją w zakładce “Settings”. Po aktywacji, aparatura automatycznie będzie włączać się w widoku kamery DJI GO 4 jeśli jest już sparowana z dronem.
  • Dodano funkcję SkyTalk. Aby włączyć SkyTalk, przejdź do DJI Lab w zakładce “Settings”. Po włączeniu SkyTalk, podgląd na żywo z kamery drona można udostępniać znajomym za pośrednictwem aplikacji społecznościowych innych producentów.
  • Zoptymalizowano proces wyboru domyślnego miejsca przechowywania materiałów z drona. Zmniejszono częstotliwość ponownego uruchamiania Smart Controllera.
  • Dodano możliwość nagrywania dźwięku podczas przechwytywania ekranu Smart Controller. Przed nagrywaniem przejdź do ustawień dźwięku, aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku.
  • Dodano instrukcję szybkiego startu w formie elektronicznej.

Uwagi:

Ta wersja oprogramowania zawiera ważne aktualizacje. Aktualizację oprogramowania do tej wersji można przeprowadzić tylko za pomocą DJI Assistant 2. Pobierz najnowszą wersję DJI Assistant 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w sekcji System Update. DJI Assistant 2 pobierz ze strony: https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads.

Skontaktuj się z DJI Support jeśli aktualizacja się nie powiedzie.

Funkcja SkyTalk wymaga połączenia z internetem.

Aktualizacja oprogramowania DJI Smart Controller

pixel