Regulacje prawne żeglugi powietrznej w Kanadzie

17 lipca 2017 - DJI, światowy lider w cywilnych dronach i powietrznej technologii obrazowania, wyraził niezadowolenie w związku z rozporządzeniem o rekreacyjnym i komercyjnym użytkowaniu dronów, opublikowanym w weekend, wezwał użytkowników dronów do zgłaszania uwag w ramach rządowych konsultacji, zanim zasady zostaną ostatecznie wprowadzone.

Podczas gdy DJI sugeruje pewne zmiany, uregulowane zasady znacznie blokują rozsądne  i odpowiedzialne użytkowanie dronów. Zasady te utrudniają kanadyjskim innowatorom i przedsiębiorcom używanie dronów w biznesie, edukacji, rolnictwie, i bezpieczeństwie publicznym, pozostawiając Kanadę daleko z tyłu w wykorzystaniu zalet technologii statków bezzałogowych.

Proponowane przepisy przewidują te same zasady dla wszystkich rodzajów lotów. Oznacza to, że Kanadyjczycy, którzy chcą zobaczyć swój dom z lotu ptaka, będą musieli przestrzegać tych samych ścisłych zasad co duże przedsiębiorstwa z flotami dronów.

„Jesteśmy rozczarowani faktem, że Transport Canada objął zbyt restrykcyjne podejście do nowych proponowanych przepisów.”, powiedział Brendan Schulman, wiceprezes ds. Polityki i prawa w DJI. „Przytłaczające ograniczenia na drony w obszarze zabudowanym - w zasadzie wszystkie lokalizacje, w których żyją ludzie - nie dostrzegą korzyści, jakie drony mogą dostarczać miastom i spowodować, że miliony Kanadyjczyków nie będzie miało możliwości pełnego wykorzystania potencjału nowej technologii". Schulman wskazał na kilka problemów z projektem rozporządzeń, w tym:

Obowiązkowy wymóg ubezpieczenia w wysokości 100 000 USD na każdego drona ważącego ponad 250 gramów zniechęci szkoły, studentów i hobbystów do eksperymentowania z dronami w nauce, inżynierii lub fotografii.

Wymaganie, że drony nie będą mogły latać dalej niż 100 stóp, w związku z czym loty rekreacyjne po ogródku staną się nielegalne dla milionów Kanadyjczyków.

Nieracjonalny wymóg, aby producenci certyfikowali swoje produkty w niecertyfikowanych standardach przed wykonaniem profesjonalnych czynności zawodowych w Kanadzie, mimo że te same produkty mogły wykonywać te same operacje w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku.

DJI planuje dostarczyć szczegółowe uwagi w konsultacjach rządowych dotyczących tych projektów rozporządzeń i zachęca użytkowników do podobnych działań.

"Idealny system regulacji pozwoliłby odpowiednio zmniejszyć ryzyko wypadków, umożliwiając innowatorom swobodę eksperymentowania i użytkowania maszyn o małej wadze." – Powiedział Eric Ebenstein, dyrektor ds. Spraw publicznych w Ameryce Północnej. „Czekamy na propozycje jak zmienić te projekty w szereg zasad chroniących społeczeństwo, a jednocześnie zachęcających do innowacyjnych działań.”

pixel