Aktualizacja oprogramowania dla DJI Inspire 2 (28.01.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Inspire 2, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu drona. 

  • Data: 28.01.2019
  • Wersja oprogramowania sprzętowego drona: V01.02.0300
  • Wersja oprogramowania sprzętowego aparatury sterującej: V01.01.0060
  • Wersja aplikacji DJI GO 4: iOS 4.3.10 lub nowsza, Android: V 4.3.10 lub nowsza.

Co nowego?

  • Aparatura sterująca DJI Inspire 2 jest teraz kompatybilna z Multilink i może być użyta jako aparatura Master lub Slave w sieci master-slave.

Uwagi:

  • Upewnij się, że Multilink nie jest podłączony do aparatury sterującej podczas aktualizacji oprogramowania.
  • Jeśli aktualizacja oprogramowania nie powiedzie się, uruchom ponownie aparaturę sterującą i spróbuj ponownie.
  • Jeśli nie zamierzasz używać Multilink, niniejsza aktualizacja oprogramowania dla DJI Inspire 2 nie jest wymagana.
pixel