Aktualizacja oprogramowania dla DJI Mavic Air (02.05.2018)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla DJI Mavic Air, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu drona.

  • Data nowej aktualizacji: 2018.05.02
  • Wersja oprogramowania firmware drona: V01.00.0400
  • Wersja oprogramowania firmware aparatury sterującej: V01.00.0100
  • Wersja aplikacji DJI GO 4: iOS V 4.2.12 lub nowsza, Android: V 4.2.12 lub nowsza

Co nowego?

  • Poprawiono bezpieczeństwo przetwarzania danych w oprogramowaniu
  • Rozwiązano problem z lokalizacją GPS podczas procedury RTH (z uwagi na zakłócenia kompasu).
  • Zoptymalizowano arytmetyczne algorytmy funkcji wizyjnych. Poprawiono wykonywanie lotów na wyższym pułapie lub nad niejasnymi wzorami terenu.
  • Poprawiono stabilność kamery z gimbalem
  • Poprawiono bezpieczeństwo inteligentnych funkcji: ActiveTrack oraz SmartCapture

Informację dodatkowe

Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że aplikacja DJI GO 4 posiada wersję 4.2.12 lub nowszą.

Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania, nie będzie możliwości powrotu do poprzedniej wersji. Po zakończeniu aktualizacji uruchom ponownie drona oraz aparaturę sterującą.

Należy zapisać aktualne ustawienia drona (w aplikacji DJI GO 4), aby móc zweryfikować czy nie zostały nadpisane. Po aktualizacji ustawienia MC, funkcji RTH oraz pozostałych ustawień mogą zostać utracone. Aktualizacja zresetuje ustawienia kamery.

Oprogramowanie wyłączy autoryzację "GEO zone". Po aktualizacji prosimy o reinstalację.

Jeżeli aktualizacja oprogramowania nie powiedzie się, należy uruchomić ponownie drona, aparaturę oraz aplikację DJI GO 4 (lub DJI Assistant 2). Następnie należy spróbować wykonać aktualizację ponownie.

pixel