Aktualizacja oprogramowania dla DJI Ronin-S (19.11.2019)

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania do DJI Ronin-S, która uwzględnia poprawki oraz usprawnienia w funkcjonowaniu stabilizatora.

 • Data: 2019.11.19

 • Wersja oprogramowania sprzętowego: v2.1.1.0

 • Wersja aplikacji Ronin w systemie iOS: v1.2.6

 • Wersja aplikacji Ronin w systemie Android: v1.2.6

 • Wersja DJI Pro Assistant for Ronin (PC): v2.0.2

 • Wersja DJI Pro Assistant for Ronin (Mac): v2.0.2

 • Instrukcja obsługi: v1.2

Co nowego?

 • Dodano możliwość tworzenia Motionlapse poprzez wykonywanie zdjęć przy aktywnym ActiveTrack w aplikacji Ronin. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wykonywanie Motionlapse przy ciągłym utrzymywaniu fotografowanego obiektu w tej samej pozycji w kadrze. (wymagana jest aplikacja Ronin v1.2.6 lub nowsza).

 • Dodano możliwość szybkiego przełączania w tryb Portrait. Wciśnij przycisk M dwukrotnie, żeby wejść/wyjść z trybu Portrait. Tryb ten wymaga korzystania z Ronina-S w trybie Flashlight, przez co sterowanie joystickiem może nie być dostępne. Tryb Portrait może zostać wyłączony w aplikacji Ronin, w zakładce Status (wymagana wersja aplikacji Ronin v1.2.6 lub nowsza). Prosimy pamiętać, że zamontowany aparat obróci się w osi tilt o 90° podczas przełączania do trybu Portrait. Upewnij się, że aparat nie zderzy się z gimbalem.

 • Dodano możliwość korzystania z kontrolerów PS4 DualShock oraz Xbox do obsługi gimbala i aparatu. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie wideo, focus, zoom, zmiana profili oraz ruchy gimbala mogą być kontrolowane po wcześniejszym sparowaniu urządzenia mobilnego i gimbala z kontrolerem. Otwórz aplikację Ronin i wybierz “Create”, a następnie pozostaw aplikację z aktywnym ekranem "Gaming Controller" podczas korzystania z kontrolera PS4 DualShock lub Xbox do obsługi gimbala. Prędkość i płynność sterowania drążkami analogowymi może zostać odpowiednio dostosowana w aplikacji. Ustaw wartość Focus w zakresie 10, żeby uzyskać optymalną wydajność. Wymagane do działania są: iOS 13 lub nowszy albo Android 9.0 lub nowszy oraz aplikacja Ronin v1.2.6.

W celu uzyskania kontroli nad gimbalem połącz kontroler PS4 DualShock lub Xbox ze swoim urządzeniem mobilnym poprzez Bluetooth. Postępuj według następujących kroków, aby sparować oba urządzenia::

Kiedy korzystasz z kontrolera PS4 DualShock:

 1. Wciśnij i przytrzymaj na kontrolerze przycisk zasilania oraz przycisk Share jednocześnie. Puść je, kiedy wskaźnik na kontrolerze zacznie szybko migać.

 2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i wybierz kontroler PS4 DualShock.

Kiedy korzystasz z kontrolera Xbox:

 1. Włącz kontroler, a następnie wciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk parowania.

 2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i wybierz kontroler Xbox.

Uwagi:

 1. Jeśli kontroler został już wcześniej sparowany z telefonem, wciśnij przycisk zasilania na kontrolerze, a oba urządzenia automatycznie się połączą. Jeśli kontroler i urządzenie mobilne nie potrafią się połączyć ponownie, należy usunąć sparowanie kontrolera z urządzeniem mobilnym i spróbować ponownie.

 2. Jeśli kontroler PS4 DualShock jest połączony z urządzeniem mobilnym, a potrzebujesz połączyć go z konsolą PS4, skorzystaj z kabla USB do ponownego połączenia kontrolera z konsolą. Jeśli kontroler Xbox jest połączony do urządzenia mobilnego, a potrzebujesz połączyć go z konsolą Xbox, skorzystaj z kabla USB lub wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk połączenia jednocześnie, żeby połączyć kontroler z konsolą Xbox. 

 • Dodano możliwość wykonywania zdjęć, nagrywania wideo oraz autofokusa aparatem Panasonic G95 przy wykorzystaniu kabla RSS-P. Żeby skorzystać z autofokusa w modelu G95, wciśnij do połowy przycisk kontroli aparatu na gimbalu. 

 • Dodano możliwość wykonywania zdjęć, nagrywania wideo, autofokusa oraz ustawiania ostrości aparatem Panasonic S1H, ze wspieranymi obiektywami typu L, przy wykorzystaniu kabla MCC-C. Żeby skorzystać z autofokusa w Panasonicu S1H, wciśnij do połowy przycisk kontroli aparatu na gimbalu. 

 • Dodano możliwość wykonywania zdjęć, nagrywania wideo, autofokusa oraz ustawiania ostrości aparatem Nikon Z50, ze wspieranymi obiektywami Nikkor, przy wykorzystaniu kabla MCC-B. Żeby skorzystać z autofokusa w aparacie Nikon Z50, wciśnij do połowy przycisk kontroli aparatu na gimbalu.

 • Dodano możliwość wyłączenia funkcji 3D Roll 360 w aplikacji Ronin (wymagana wersja aplikacji v1.2.6 lub nowsza)

 • Naprawiono błąd: ustawienia zoomu w aparatach Sony nie zapisywały się po ponownym uruchomieniu gimbala.

 • Naprawiono błąd: kontrola ostrości nie działała w aparatach z serii Canon EOS.

 • Zoptymalizowano funkcję Auto Tune w aplikacji Ronin.

 • Zoptymalizowano ustawienia SmoothTrack w aplikacji Ronin.

Uwagi:

 • Upewnij się, że zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji Ronin podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 • Upewnij się, że Ronin-S jest wyłączony i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe poprzez DJI Pro Assistant for Ronin, podłączając port USB-C z Ronin-S do komputera. Następnie należy przystąpić do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie odłączaj gimbala od komputera podczas aktualizacji.

 • Po zakończeniu aktualizacji odłącz kabel USB-C od Ronin-S, a następnie włącz gimbal.

 • Jeśli Ronin-S jest włączony podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego i podłączona jest kamera, należy upewnić się, że kamera i obiektyw są zabezpieczone przed uszkodzeniem, ponieważ silniki zostaną wyłączone podczas procesu aktualizacji.

 • Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, uruchom raz jeszcze Ronin-S i spróbuj ponownie.

Jak zaktualizować:

pixel