Jeśli dokonałeś zakupu poprzez sklep internetowy lub w salonach DJI ARS i chcesz zgłosić reklamację produktu, możesz tego dokonać w kilku prostych krokach. DJI ARS to także autoryzowany serwis pogwarancyjny, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu techników i niezbędnych certyfikatach świadczy profesjonalne usługi napraw pogwarancyjnych.

SERWIS GWARANCYJNY

SERWIS POGWARANCYJNY

WARUNKI I OKRES GWARANCJI

DJI CARE

SERWIS GWARANCYJNY

ZAREJESTRUJ
ZGŁOSZENIE
ONLINE

Aby zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ.

1

OTRZYMAJ
INDYWIDUALNY
NUMER NAPRAWY
RMA

W ciągu jednego dnia roboczego przesłany zostanie indywidualny numer RMA.

2

ODEŚLIJ
PRODUKT

Odeślij produkt na adres serwisu:

INNPRO
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

lub dostarcz go do salonu DJI ARS.
Do przesyłki dołącz indywidualny numer zgłoszenia RMA.

3

WERYFIKACJA
USTERKI

Firma INNPRO jako bezpośredni dystrybutor marki DJI, deleguje wszelkie zgłoszenia gwarancyjne do jednego z autoryzowanych centrum naprawczych marki DJI w Unii Europejskiej zlokalizowanych w Niemczech, Holandii lub na Węgrzech (w zależności od modelu urządzenia, kraj serwisu się różni).

4

NAPRAWA

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne, urządzenie zostanie naprawione lub wymienione na nowe, w autoryzowanym Serwisie Producenta, w ramach gwarancji. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie odrzucone, obsługa naszego serwisu prześle propozycję naprawy płatnej otrzymaną z Serwisu Gwarancyjnego Producenta.

5

ZAKOŃCZENIE
REKLAMACJI

Po naprawie urządzenia, serwis producenta odsyła zrealizowaną naprawę do serwisu INNPRO, a następnie reklamowany produkt zostanie bezzwłocznie odesłany na podany w formularzu adres. Status reklamacji można sprawdzić kontaktując się z działem serwisu podając indywidualny numer RMA.

6

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl

 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:

  • Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40

  • Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 618 596 050

  • Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51

  • Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

SERWIS POGWARANCYJNY

ZAREJESTRUJ
ZGŁOSZENIE
ONLINE

Aby zarejestrować zgłoszenie serwisowe należy wypełnić formularz serwisowy dostępny TUTAJ.

1

OTRZYMAJ
INDYWIDUALNY
NUMER NAPRAWY
RMA

W ciągu jednego dnia roboczego przesłany zostanie indywidualny numer RMA.

2

ODEŚLIJ
PRODUKT

Odeślij produkt na adres serwisu:

INNPRO
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

lub dostarcz go do salonu DJI ARS.
Do przesyłki dołącz indywidualny numer zgłoszenia RMA.

3

WERYFIKACJA
USTERKI

Firma INNPRO jako bezpośredni dystrybutor marki DJI, deleguje wszelkie zgłoszenia gwarancyjne do jednego z autoryzowanych centrum naprawczych marki DJI w Unii Europejskiej zlokalizowanych w Niemczech, Holandii lub na Węgrzech (w zależności od modelu urządzenia, kraj serwisu się różni).

4

NAPRAWA

Po zaakceptowaniu kosztorysu przesłana zostanie faktura proforma, po jej opłaceniu serwis przystąpi do naprawy urządzenia. Jeżeli kosztorys nie zostanie zaakceptowany, urządzenie zostanie odsyłane w stanie niezmienionym na podany w formularzu adres.

5

ZAKOŃCZENIE
REKLAMACJI

Po naprawie urządzenia, serwis producenta odsyła zrealizowaną naprawę do serwisu INNPRO, a następnie reklamowany produkt zostanie bezzwłocznie odesłany na podany w formularzu adres. Status reklamacji można sprawdzić kontaktując się z działem serwisu podając indywidualny numer RMA.

6

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl

 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:

  • Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40

  • Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 618 596 050

  • Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51

  • Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

WARUNKI I OKRES GWARANCJI

DJI MAVIC MINI / MINI 2

Aparatura24 miesięcy
Ładowarka
MC
Gimbal i kamera
Moduł pozycjonowania wizyjnego (VPS)
Silniki i ESC (bez śmigieł)
Ładowarka 2w1
Akumulatory do 200 cykli ładowania12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI Mavic 2

Gimbal i kamera24 miesięcy
Moduł pozycjonowania wizyjnego (VPS)
Silniki i ESC (bez śmigieł)
Aparatura sterująca
Ładowarka
Płyta główna
Akumulatory (do 200 cykli ładowania)12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine

Aparatura sterująca24 miesięcy
Ładowarka
MC
Gimbal i kamera
Moduł pozycjonowania wizyjnego (VPS)
Silniki i ESC (bez śmigieł)
Ładowarka 2w1
Akumulatory do 200 cykli ładowania12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI MAVIC AIR 2 / AIR 2S

Aparatura sterująca24 miesięcy
Ładowarka
MC
Gimbal i kamera
Moduł pozycjonowania wizyjnego (VPS)
Silniki i ESC (bez śmigieł)
Ładowarka 2w1
Akumulatory (do 200 cykli ładowania)12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI FPV

Główny kontroler24 miesięcy
Gimbal i kamera
Moduł pozycjonowania wizyjnego (VPS)
Układ napędowy (bez śmigieł)
Aparatura
DJI Motion Controller
Ładowarka
Hub do ładowania akumulatorów
Akumulatory (do 200 cykli ładowania)12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI Phantom 4

Gimbal i kamera24 miesięcy
Moduł pozycjonowania wizyjnego (VPS)
Silniki i ESC (bez śmigieł)
Aparatura sterująca z wbudowanym ekranem
Aparatura sterująca (bez wbudowanego ekranu)
Ładowarka
Płyta główna
Akumulatory (do 200 cykli ładowania)12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI Inspire 2

Ładowarka24 miesięcy
Hub ładowania
Gimbal i kamera (wraz z X4S, X5S, X7)
Cała jednostka (z wyjątkiem gimbala, kamery, akumulatora, oraz czas lotu mniejszy niż 200 godzin)
CINESSD 480 GB do łącznego zapisu 150 TB
CINESSD 240 GB, 120 GB do łącznego zapisu 75 TB
Czytnik dysków CINESSD
Akumulatory (do 200 cykli ładowania)12 miesięcy
Płytki montażoweBrak gwarancji
Śmigła

DJI Osmo Pocket

Gimbal i kamera24 miesięcy
Rączka
Akumulator12 miesięcy

DJI Pocket 2

Gimbal i kamera24 miesiące
Rączka
Bateria
Uchwyt DJI Pocket 2 Do-It-All
Bezprzewodowy nadajnik mikrofonu DJI
Etui ładujące DJI Pocket 2
Wodoodporna obudowa DJI Pocket 26 miesięcy

DJI Osmo Action

Kamera24 miesiące
Bateria12 miesięcy

DJI Action 2

Kamera DJI Action 224 miesięcy
Moduł z ekranem dotykowym
Moduł z akumulatorem
Wysięgnik teleskopowy z pilotem zdalnego sterowania
Obudowa wodoodporna12 miesięcy
Zawieszka magnetyczna na szyję6 miesięcy
Uchwyt magnetyczny z przegubem kulowym
Mocowanie magnetyczne do kamer sportowych
Kabel zasilającyBrak gwarancji

DJI Osmo Mobile 3

Gimbal (z wbudowanym akumulatorem)24 miesiące
Etui6 miesięcy
Statyw
Kabel USB-CBrak gwarancji

DJI OM4 / DJI OM4 SE

Gimbal (z wbudowanym akumulatorem)24 miesiące
Klamra mocująca
Etui6 miesięcy
Statyw
Magnetyczny pierścieńBrak gwarancji
Akcesoria

DJI OM 5

Gimbal (z wbudowanym akumulatorem)24 miesięcy
Magetyczna klamra mocująca
Zacisk LED do telefonu DJI OM Fill Light
Etui6 miesięcy
Statyw
Kabel zasilający (pasek na nadgarstek i inne)Brak gwarancji

DJI Ronin-S

Gimbal24 miesięcy
Statyw
Focus Wheel
Ładowarka
Silniki gimbala12 miesięcy
Uchwyt

DJI Ronin-SC

Gimbal24 miesięcy
Uchwyt
Statyw
Uchwyt na telefon Ronin S/SC
Focus Wheel
Ładowarka
Focus Motor
Bateria12 miesięcy

DJI RSC2

Gimbal (z wbudowanym akumulatorem)24 miesięcy
System transmisji RavenEye
Uchwyt na telefon DJI R
DJI Ronin Focus Motor
Przedłużony uchwyt / statyw

DJI RS2

Gimbal24 miesięcy
Uchwyt BG30
Transmisja RavenEye
Uchwyt na telefon DJI R
DJI Ronin Focus Motor
Statyw
Podwójny uchwyt DJI R Twist Grip
DJI Ronin Tethered Control Handle
Zestaw przeciwwagi
Pionowe mocowanie kamery

DJI Matrice 600

Płyta główna24 miesięcy
Aparatura sterująca
Zestaw do zwiększenia liczby kanałów aparatury
Silniki
Ładowarka
Hub ładowania
Akumulatory (do 200 cykli ładowania)12 miesięcy
RamaBrak gwarancji
Śmigła

DJI Smart Controller

DJI Smart Controller24 miesięcy
Zasilacz USB

DJI FPV Goggles V2

Jednostka optyczna24 miesięcy
Baterie do Gogli DJI
AkcesoriaBrak gwarancji

DJI Robomaster S1

Pilot zdalnego sterowania24 miesięcy
Bateria
AkcesoriaBrak gwarancji

DJI CARE

DJI Care Referesh to kompleksowa 12 miesięczna/24 miesięczna ochrona oferowana przez DJI na swoje nowe produkty, dzięki której nie musisz się martwić o bezpieczeństwo swojego urządzenia podczas korzystania. W przypadku kolizji za niewielką opłatą czeka na ciebie nowe urządzenie lub w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

CZUJ SIĘ JAK VIP

Użytkownicy z ochroną DJI Care Refresh są traktowani priorytetowo, dzięki czemu czas oczekiwania na wymianę sprzętu zostaje zredukowany do minimum. Co więcej, użytkownicy posiadają przywileje VIP także podczas kontaktu z pomocą techniczną DJI, więc wystarczy jeden telefon, aby szybko uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie.

JAK TO DZIAŁA

Po zakupie kodu DJI Care Refresh, użytkownik przechodzi na stronę DJI i aktywuje Pakiet Care Refresh, podając numer karty i numer seryjny urządzenia DJI, do którego ochrona ma zostać przypisana. Zastrzeżeniem jest, że aktywacja musi nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od aktywacji produktu.

WYPADEK

Użytkownik zgłasza usterkę, po czym wysyła produkt do Firmy INNPRO, który jest wysyłany do Serwisu DJI z adnotacją, że posiada DJI Care Refresh.

ZGŁOSZENIE

Użytkownik dostaje wycenę naprawy i na jej podstawie decyduje czy chce dokonać naprawy/wymiany odpłatnie, czy przez DJI Care Refresh.

OPŁACENIE
WYMIANY

Po wybraniu opcji DJI Care Refresh użytkownik uiszcza opłatę za wymianę i dostaje nowy produkt, lub w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

WYMIANA
PRODUKTU
NA NOWY

Wymieniony produkt zostaje priorytetowo dostarczony do użytkownika z darmową wysyłką.

DJI CARE REFRESH NIE OBEMUJE:

 • Zgubionego bądź częściowo zgubionego drona, gimbala lub akcesoriów.
 • Kradzieży lub porzucenia produktu.
 • Uszkodzeń spowodowanych lotem w niewłaściwych warunkach atmosferycznych.
 • Nadajnika, akcesoriów dodatkowych.
 • Rozmyślnej utraty drona.
 • Uszkodzeń obudowy, które nie wpływają na działanie produktu.
 • Bezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych.
 • Usterek powstałych poza okresem ważności DJI Care Refresh.
 • Dodatkowych opłat związanych z ulepszaniem modelu, poprawianiem jego osiągów.
 • Usterek wynikających z przeprowadzania modyfikacji, które nie są zgodne z zaleceniami znajdującymi się w podręczniku użytkownika bądź z używania niekompatybilnych akumulatorów i ładowarki.
 • Usterek wynikających z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, akumulatorów bądź oprogramowania.