Mavic mini w dobie nowych przepisów

Od 01.01.2021 r. loty Mavic Mini odbywać się będą w kategorii otwartej (OPEN) lub szczególnej (SPECIFIC). 

  • Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS nie wymagające uzyskania zgody na wykonanie lotu. Drony o masie poniżej 25kg i loty do maksymalnej wysokości 120m nad terenem (lub ponad przeszkodą wyższą niż 120m),w których ryzyko dla osób trzecich jest bardzo niskie. Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów: 

- A1-LOTY NAD LUDŹMI 

- A2-LOTY BLISKO LUDZI

- A3-LOTY Z DALA OD LUDZI 

  • Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS/BVLOS wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka dla osób trzecich (operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej)

Kiedy lot odbywa się w kategorii otwartej, a kiedy w szczególnej?

Jeśli jeden z wymogów kategorii ogólnej nie jest spełniony to lot zalicza się do kategorii szczególnej. Loty w kat. szczególnej są po prostu lotami o większym ryzyku/niebezpieczeństwie niż w kategorii otwartej. 

Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne.

Podkategoria A1 - Loty wykonywane dronami w klasie C0 (do 250 g), C1 (do 900 g) lub budowanymi samodzielnie (do 250 g) przy maks. prędkości do 19m/s. - Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami), natomiast nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób; - W przypadku kategorii C1 należy ukończyć szkolenie on-line i zaliczyć test on-line z wiedzy teoretycznej. 

Podkategoria A2 - Loty wykonywane dronami w klasie C2 (do 4 kg) - Zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób - Minimalna odległość pozioma od osób wynosi 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu - Obowiązek ukończenia szkolenia on-line, samokształcenia praktycznego, egzamin teoretyczny pod nadzorem tj. uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP 

Podkategoria A3 - Loty wykonywane dronami w klasie C3 i C4 lub budowanymi samodzielnie (do 25 kg) - Zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób - Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150 m - Obowiązek ukończenia szkolenia on-line i zaliczenie testu on-line z wiedzy teoretycznej

Czy będzie obowiązek rejestracji Mavic Mini?

Operatorzy Mavic Mini, będą objęci obowiązkiem rejestracji ponieważ dron wyposażony jest w czujniki zdolne do zbierania danych osobowych.

Jakie uprawnienia będą wymagane od operatorów Mavic Mini? 

Operatorzy Mavic Mini będą musieli się zarejestrować oraz przejść szkolenie on-line oraz zaliczyć test on-line (podkategoria A2 będzie wymagała zaliczenia dodatkowego stacjonarnego egzaminu teoretycznego oraz ukończenia praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia). 

Jak będzie wyglądało szkolenie w kategorii otwartej?

Operator chcący latać dronem spełniającym wymagania podkategorii A1 i lżejszym niż 250 gramów (bez urządzenia rejestrującego dane osobowe) nie będzie musiał odbywać szkolenia on-line i zdawać egzaminu on-line. 

W podkategorii A1/A2/A3 będzie musiał przejść szkolenie on-line oraz zaliczyć test on-line potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej. Dodatkowo dla kategorii A2 będzie wymagane zaliczenie dodatkowego stacjonarnego egzaminu teoretycznego oraz ukończenie praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia. 

Potwierdzeniem będzie dowód zaliczenia szkolenia (podkategoria A1/A3) lub certyfikat kompetencji pilota BSP (podkategoria A2).

Jak będzie wyglądał egzamin w kategorii otwartej? 

W kategorii otwartej mamy podział na podkategorie A1, A2, A3. 

Egzamin w podkategorii A1 i A3 obejmować będzie 40 pytań wielokrotnego wyboru z następujących dziedzin: bezpieczeństwo lotnicze, ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej, regulacje lotnicze, ograniczenia możliwości człowieka, procedury operacyjne, ogólna wiedza na temat systemów BSP, ochrona prywatności i danych, ubezpieczenie, bezpieczeństwo.

 Egzamin w podkategorii A2 obejmować będzie 30 pytań wielokrotnego wyboru mające na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących następujących dziedzin : meteorologia, osiągi systemu bsp w locie, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie ULC w zakładce /drony/wdrażanie przepisów: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue 

Ps. Pojawia się też ostatnio dużo zapytań o to czy drony DJI dostaną certyfikację, a więc tak. Drony DJI wkrótce będą miały oznaczenia klasy, także ich użytkownicy nie mają czego się obawiać.

pixel