Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Serwis

Jeśli dokonałeś zakupu poprzez sklep internetowy lub w salonach DJI ARS i chcesz zgłosić reklamację produktu, możesz tego dokonać w kilku prostych krokach zaznaczonych poniżej. W przypadku problemu z rejestracją konta prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy serwis@innpro.pl

Serwis gwarancyjny

Rejestracja konta

Zarejestruj własne konto na stronie Serwisu wybierając typ konta z posiadanym dokumentem zakupu oraz podając wszystkie potrzebne dane osobowe.

Utwórz naprawę

Utwórz zgłoszenie naprawy urządzenia podając numer dokumentu zakupu. Następnie wybierz z listy produkt pochodzący z załączonego dokumentu, który chcesz zareklamować.

Odeślij produkt

Odeślij produkt na adres serwisu:

INNPRO

ul.Rudzka 65c

44-200 Rybnik

lub dostarcz go do salonu DJI ARS.
Do przesyłki dołącz indywidualny numer zgłoszenia RMA.

Weryfikacja usterki

Firma INNPRO jako bezpośredni dystrybutor marki DJI, deleguje wszelkie zgłoszenia gwarancyjne do jednego z autoryzowanych centrum naprawczych marki DJI w Unii Europejskiej zlokalizowanych w Niemczech, Holandii lub na Węgrzech (w zależności od modelu urządzenia, kraj serwisu się różni).

Naprawa

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne, urządzenie zostanie naprawione lub wymienione na nowe, w autoryzowanym Serwisie Producenta, w ramach gwarancji. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie odrzucone, obsługa naszego serwisu prześle propozycję naprawy płatnej otrzymaną z Serwisu Gwarancyjnego Producenta.

Zakończenie serwisu

Po naprawie urządzenia, serwis producenta odsyła zrealizowaną naprawę do serwisu INNPRO, a następnie reklamowany produkt zostanie bezzwłocznie odesłany na podany w formularzu adres. Status reklamacji można sprawdzić kontaktując się z działem serwisu podając indywidualny numer RMA pod adresem serwis@innpro.pl

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl
 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:

  Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40

  Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 734 734 960

  Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51

  Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

KGO Informacja o kosztach gospodarowania odpadami.

Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy. Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami – KGO , który wynosi w przypadku sprzętu elektrycznego średnio 0,79 zł za kg.

Serwis pogwarancyjny

Rejestracja konta

Zarejestruj własne konto na stronieSerwisuwybierając typ konta naprawy płatnej oraz podając wszystkie potrzebne dane osobowe.

Utwórz naprawę

Utwórz zgłoszenie naprawy urządzenia, zgodnie z widocznym formularzem na stronie Serwisu.

Odeślij produkt

Odeślij produkt na adres serwisu:

INNPRO

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik

lub dostarcz go do salonu DJI ARS.
Do przesyłki dołącz indywidualny numer zgłoszenia RMA.

Weryfikacja usterki

Firma INNPRO jako bezpośredni dystrybutor marki DJI, deleguje wszelkie zgłoszenia gwarancyjne do jednego z autoryzowanych centrum naprawczych marki DJI w Unii Europejskiej zlokalizowanych w Niemczech, Holandii lub na Węgrzech (w zależności od modelu urządzenia, kraj serwisu się różni).

Naprawa

Po zaakceptowaniu kosztorysu przesłana zostanie faktura proforma, po jej opłaceniu serwis przystąpi do naprawy urządzenia. Jeżeli kosztorys nie zostanie zaakceptowany, urządzenie zostanie odsyłane w stanie niezmienionym na podany w formularzu adres.

Zakończenie serwisu

Po naprawie urządzenia, serwis producenta odsyła zrealizowaną naprawę do serwisu INNPRO, a następnie reklamowany produkt zostanie bezzwłocznie odesłany na podany w formularzu adres. Status reklamacji można sprawdzić kontaktując się z działem serwisu podając indywidualny numer RMA pod adresem serwis@innpro.pl

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl
 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:

  Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40

  Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 734 734 960

  Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51

  Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

KGO Informacja o kosztach gospodarowania odpadami.

Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy. Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami – KGO , który wynosi w przypadku sprzętu elektrycznego średnio 0,79 zł za kg.

DJI Care

DJI Care Referesh to kompleksowa 12 miesięczna/24 miesięczna ochrona oferowana przez DJI na swoje nowe produkty, dzięki której nie musisz się martwić o bezpieczeństwo swojego urządzenia podczas korzystania. W przypadku kolizji za niewielką opłatą czeka na ciebie nowe urządzenie lub w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

Czuj się jak VIP

Użytkownicy z ochroną DJI Care Refresh są traktowani priorytetowo, dzięki czemu czas oczekiwania na wymianę sprzętu zostaje zredukowany do minimum. Co więcej, użytkownicy posiadają przywileje VIP także podczas kontaktu z pomocą techniczną DJI, więc wystarczy jeden telefon, aby szybko uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie.

Jak to działa

Po zakupie kodu DJI Care Refresh, użytkownik przechodzi na stronę DJI i aktywuje Pakiet Care Refresh, podając numer karty i numer seryjny urządzenia DJI, do którego ochrona ma zostać przypisana. Zastrzeżeniem jest, że aktywacja musi nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od aktywacji produktu.

Proces zgłoszenia z DJI Care Refresh

Wypadek

Użytkownik zgłasza usterkę, po czym wysyła produkt do Firmy INNPRO, który jest wysyłany do Serwisu DJI z adnotacją, że posiada DJI Care Refresh.

Zgłoszenie

Użytkownik dostaje wycenę naprawy i na jej podstawie decyduje czy chce dokonać naprawy/wymiany odpłatnie, czy przez DJI Care Refresh.

Opłacenie wymiany

Po wybraniu opcji DJI Care Refresh użytkownik uiszcza opłatę za wymianę i dostaje nowy produkt, lub w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

Wymiana produktu

Wymieniony produkt zostaje priorytetowo dostarczony do użytkownika z darmową wysyłką.

DJI Care Refresh nie obejmuje:

 • Zagubionej części drona (np. gimbala) lub akcesoriów.
 • Kradzieży lub porzucenia produktu.
 • Uszkodzeń spowodowanych lotem w niewłaściwych warunkach atmosferycznych.
 • Nadajnika, akcesoriów dodatkowych.
 • Rozmyślnej utraty drona.
 • Uszkodzeń obudowy, które nie wpływają na działanie produktu.
 • Bezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych.
 • Usterek powstałych poza okresem ważności DJI Care Refresh.
 • Dodatkowych opłat związanych z ulepszaniem modelu, poprawianiem jego osiągów.
 • Usterek wynikających z przeprowadzania modyfikacji, które nie są zgodne z zaleceniami znajdującymi się w podręczniku użytkownika bądź z używania niekompatybilnych akumulatorów i ładowarki.
 • Usterek wynikających z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, akumulatorów bądź oprogramowania.
pixel