Jeśli dokonałeś zakupu poprzez sklep internetowy lub w salonach DJI ARS i chcesz zgłosić reklamację produktu, możesz tego dokonać w kilku prostych krokach zaznaczonych poniżej. W przypadku problemu z rejestracją konta prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy [email protected]

SERWIS GWARANCYJNY

SERWIS POGWARANCYJNY

WARUNKI I OKRES GWARANCJI

DJI CARE

SERWIS GWARANCYJNY

REJESTRACJA
KONTA

Zarejestruj własne konto na stronie Serwisu wybierając typ konta z posiadanym dokumentem zakupu oraz podając wszystkie potrzebne dane osobowe.

1

UTWÓRZ
NAPRAWĘ

Utwórz zgłoszenie naprawy urządzenia podając numer dokumentu zakupu. Następnie wybierz z listy produkt pochodzący z załączonego dokumentu, który chcesz zareklamować.

2

ODEŚLIJ
PRODUKT

Odeślij produkt na adres serwisu:

INNPRO
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

lub dostarcz go do salonu DJI ARS.
Do przesyłki dołącz indywidualny numer zgłoszenia RMA.

3

WERYFIKACJA
USTERKI

Firma INNPRO jako bezpośredni dystrybutor marki DJI, deleguje wszelkie zgłoszenia gwarancyjne do jednego z autoryzowanych centrum naprawczych marki DJI w Unii Europejskiej zlokalizowanych w Niemczech, Holandii lub na Węgrzech (w zależności od modelu urządzenia, kraj serwisu się różni).

4

NAPRAWA

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne, urządzenie zostanie naprawione lub wymienione na nowe, w autoryzowanym Serwisie Producenta, w ramach gwarancji. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zostanie odrzucone, obsługa naszego serwisu prześle propozycję naprawy płatnej otrzymaną z Serwisu Gwarancyjnego Producenta.

5

ZAKOŃCZENIE
SERWISU

Po naprawie urządzenia, serwis producenta odsyła zrealizowaną naprawę do serwisu INNPRO, a następnie reklamowany produkt zostanie bezzwłocznie odesłany na podany w formularzu adres. Status reklamacji można sprawdzić kontaktując się z działem serwisu podając indywidualny numer RMA pod adresem [email protected]

6

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl

 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:

  • Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40

  • Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 618 596 050

  • Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51

  • Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

SERWIS POGWARANCYJNY

REJESTRACJA
KONTA

Zarejestruj własne konto na stronie Serwisu wybierając typ konta naprawy płatnej oraz podając wszystkie potrzebne dane osobowe.

1

UTWÓRZ NAPRAWĘ

Utwórz zgłoszenie naprawy urządzenia, zgodnie z widocznym formularzem na stronie Serwisu.

2

ODEŚLIJ
PRODUKT

Odeślij produkt na adres serwisu:

INNPRO
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

lub dostarcz go do salonu DJI ARS.
Do przesyłki dołącz indywidualny numer zgłoszenia RMA.

3

WERYFIKACJA
USTERKI

Firma INNPRO jako bezpośredni dystrybutor marki DJI, deleguje wszelkie zgłoszenia gwarancyjne do jednego z autoryzowanych centrum naprawczych marki DJI w Unii Europejskiej zlokalizowanych w Niemczech, Holandii lub na Węgrzech (w zależności od modelu urządzenia, kraj serwisu się różni).

4

NAPRAWA

Po zaakceptowaniu kosztorysu przesłana zostanie faktura proforma, po jej opłaceniu serwis przystąpi do naprawy urządzenia. Jeżeli kosztorys nie zostanie zaakceptowany, urządzenie zostanie odsyłane w stanie niezmienionym na podany w formularzu adres.

5

ZAKOŃCZENIE
SERWISU

Po naprawie urządzenia, serwis producenta odsyła zrealizowaną naprawę do serwisu INNPRO, a następnie reklamowany produkt zostanie bezzwłocznie odesłany na podany w formularzu adres. Status reklamacji można sprawdzić kontaktując się z działem serwisu podając indywidualny numer RMA pod adresem [email protected]

6

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl

 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:

  • Rybnik RSK ul. Jankowicka tel: 32 432 95 40

  • Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 618 596 050

  • Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51

  • Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

DJI CARE

DJI Care Referesh to kompleksowa 12 miesięczna/24 miesięczna ochrona oferowana przez DJI na swoje nowe produkty, dzięki której nie musisz się martwić o bezpieczeństwo swojego urządzenia podczas korzystania. W przypadku kolizji za niewielką opłatą czeka na ciebie nowe urządzenie lub w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

CZUJ SIĘ JAK VIP

Użytkownicy z ochroną DJI Care Refresh są traktowani priorytetowo, dzięki czemu czas oczekiwania na wymianę sprzętu zostaje zredukowany do minimum. Co więcej, użytkownicy posiadają przywileje VIP także podczas kontaktu z pomocą techniczną DJI, więc wystarczy jeden telefon, aby szybko uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie.

JAK TO DZIAŁA

Po zakupie kodu DJI Care Refresh, użytkownik przechodzi na stronę DJI i aktywuje Pakiet Care Refresh, podając numer karty i numer seryjny urządzenia DJI, do którego ochrona ma zostać przypisana. Zastrzeżeniem jest, że aktywacja musi nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od aktywacji produktu.

WYPADEK

Użytkownik zgłasza usterkę, po czym wysyła produkt do Firmy INNPRO, który jest wysyłany do Serwisu DJI z adnotacją, że posiada DJI Care Refresh.

ZGŁOSZENIE

Użytkownik dostaje wycenę naprawy i na jej podstawie decyduje czy chce dokonać naprawy/wymiany odpłatnie, czy przez DJI Care Refresh.

OPŁACENIE
WYMIANY

Po wybraniu opcji DJI Care Refresh użytkownik uiszcza opłatę za wymianę i dostaje nowy produkt, lub w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

WYMIANA
PRODUKTU
NA NOWY

Wymieniony produkt zostaje priorytetowo dostarczony do użytkownika z darmową wysyłką.

DJI CARE REFRESH NIE OBEMUJE:

 • Zagubionej części drona (np. gimbala) lub akcesoriów.
 • Kradzieży lub porzucenia produktu.
 • Uszkodzeń spowodowanych lotem w niewłaściwych warunkach atmosferycznych.
 • Nadajnika, akcesoriów dodatkowych.
 • Rozmyślnej utraty drona.
 • Uszkodzeń obudowy, które nie wpływają na działanie produktu.
 • Bezpośrednich lub pośrednich uszkodzeń spowodowanych działaniem sił wyższych.
 • Usterek powstałych poza okresem ważności DJI Care Refresh.
 • Dodatkowych opłat związanych z ulepszaniem modelu, poprawianiem jego osiągów.
 • Usterek wynikających z przeprowadzania modyfikacji, które nie są zgodne z zaleceniami znajdującymi się w podręczniku użytkownika bądź z używania niekompatybilnych akumulatorów i ładowarki.
 • Usterek wynikających z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, akumulatorów bądź oprogramowania.